parochie in Duffel Oost

tinne

Wegens het slechte weer moest de openluchtmis dit jaar in onze kerk doorgaan. Dank aan alle helpers en aanwezigen! Hopelijk hebben we volgend jaar terug mooi weer.

Voor de 82-ste maal gaat de “ Kaarskensprocessie” ( zoals hier te Duffel gezegd wordt) door de straten van Duffel Oost. Er wordt verzameld op het kapelplein ( Bruul) vanaf 20.30 u. Ter plekke kunnen kaarsjes en windkapjes worden aangeschaft aan de kraampjes aan 1 euro.

Te 21 u. vertrekt de processie naast de kerk, gaat links de Kapelstraat in, rechts Kwakkelenberg, rechts Provinciestraat, rechts Kapelstraat om tenslotte aan de kerk links het kapelplein terug op te stappen. De processie wordt geopend door een achttal trommelaars voorafgegaan door het processiekruis, processievlag, 4 flambouwdragers en vlaggen van de verschillende parochiale verenigingen. Achter de trommelaars sluiten de processiegangers aan, gevolgd door misdienaars, priesters en de praalwagen met het mooi versierde beeldje.

Via een geluidsinstallatie luisteren de Parkieten de processie op, beurtelings afgewisseld door tientjes die voor de micro voorgebeden worden. 

Voor de kerk staat een podium opgericht waar dan een openluchteucharistie wordt opgedragen. 

Tenslotte wordt een individuele zegen aan iedereen persoonlijk gegeven met het prachtige Mariabeeldje. 

Deze eucharistie wordt opgeluisterd met gezangen van de Karekietjes.

Aan de bewoners van de processieomloop wordt gevraagd hun huizen met vlaggen, wimpels en Mariabeeldjes te versieren. Ook vriendelijk verzoek de auto’s van de omloop te verwijderen. Het kapelplein is verkeersvrij gemaakt vanaf 18 u. evenals parkeervrij langs de ene zijde. De parkings voor het O.C.M.W. zijn ook parkeervrij omdat daar de inwoners van het rustoord plaats kunnen nemen. Meer informatie bij pastoor Jan De Kinder op 015.31 15 86 of bij p.r. Louis Van Nylen op 015 31 33 51.


Tijdens Pinksteren kwamen onze toekomstige vormelingen opnieuw bijeen. Na een voormiddag vol Bijbelverhalen, spelletjes, knutselen en bezinning was hun eerste belangrijke moment in de voorbereiding naar het Vormsel een feit: Dé Naamopgave.

Lieve God, ken jij mijn naam?
Weet je wie ik ben?
Weet je dat ik goed kan lopen of mooi kan tekenen?
Heb je een groot boek waar je al de namen in schrijft of zijn ze geschreven in je hart?
Heb je daar echt een plaatsje, in dat grote hart van jou?
Dat is geweldig, God!


De vormelingen van dit en volgend jaar en alle aanwezige kinderen in de gezinsviering mochten een vliegertje knutselen


Het Pinksterfeest was niet alleen een moment voor onze toekomstige vormelingen. Ook onze pas gevormden waren van de partij. Na een mooie viering mochten zij hun voet, waarmee we samen opweg zijn gegaan, en de foto’s van het vormsel ontvangen.

Afgelopen zondag 19 mei 2019 ging de Hanswijkprocessie uit onder een stralende zon. Ons beeldje van OLV van Goede Wil ging ook mee in de processie. U kan hier een foto zien afkomstig van Kerknet:
https://www.flickr.com/photos/101132003@N05/47100811124/in/album-72157691524931173/

Dit jaar was op 19 mei de Hanswijkprocessie voor één keer een bidprocessie.

In 2023 viert de Hanswijkprocessie haar 750ste verjaardag. In 2013, precies 10 jaar geleden, vond de Jubelprocessie en 12de Hanswijkcavalcade plaats. Omdat 2019 halfweg de tien jaren is naar aanloop van 2023, werd voor één keer het pad van de “gewone” Hanswijkprocessie verlaten en werd een bidprocessie gehouden. Die begon met een korte gebedsdienst in de Sint-Romboutskathedraal. Van daaruit werd met het schrijn van de Heilge Rumoldus, het beeld van Onze-Lieve-Vrouw van Hanswijk en het Heilig Sacrament door de stad getrokken naar de Hanswijkbasiliek waar de traditionele slotplechtigheid plaatsvond.

Verschillende Mariabeelden uit het aartsbisdom namen aan de processie deel: 

Onze-Lieve-Vrouw van Vrede en Eendracht (Basse-Wavre)

De miraculeuze Zwarte Madonna van Halle

Onze-Lieve-Vrouw van Scherpenheuvel

Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes te Jette

Onze-Lieve-Vrouw van Jezus-Eik (Overijse)

Onze-Lieve-Vrouw van Goede Wil (Duffel)

Onze-Lieve-Vrouw van Herfelingen

Onze-Lieve-Vrouw van Lubbeek

Onze-Lieve-Vrouw van Goede Wil (Sint-Katelijnekerk Mechelen)

Onze-Lieve-Vrouw van Waver

Onze-Lieve-Vrouw van Perk

Onze-Lieve-Vrouw met Christuskind (Hakendover/Tienen)

Onze-Lieve-Vrouw-ten-Poel (Tienen)

Onze-Lieve-Vrouw in het Hammeke (Zemst)

Ook Mariabeelden van gemeenschappen van buitenlandse herkomst werden rondgedragen:

De Zwarte Madonna van Częstochowa (Poolse gemeenschap)

Onze-Lieve-Vrouw van Fatima (Portugese gemeenschap)

De Maagd van Covadonga (Spaanstalige gemeenschap)

Miraculeuze icoon van de Maagd Maria van Bixad (Roemenië)

De Maagd Maria van Kibeho, Moeder van God (Rwandese gemeenschap)

Mariabeeld van de Chaldeeuwse kerkgemeenschap uit Mechelen

De Broederschap O.-L.-Vrouw van Scherpenheuvel organiseert dit jaar haar
182 ste bedevaart.

woensdag 29 mei 2019

De bedevaart wordt ingezet met een eucharistieviering om 04.00 uur in de kerk O.-L.-Vrouw van Goede Wil.  Daarna, om 05.00 uur vertrekken de voetgangers om tegen 15.30 uur in Scherpenheuvel aan te komen.

Fietsers komen om 8.30 uur samen op het kapelplein.  Zij betalen wel een bijdrage van € 1,50 om zich in orde te stellen met de verzekering.

Wie de afstand liever per bus aflegt, betaalt € 20,00 en komt tegen 13.00 uur naar het kapelplein.  De busreizigers kunnen in Scherpenheuvel, samen met de voetgangers, eucharistie vieren, de Kruisweg en de Rozenkrans bijwonen.

donderdag 30 mei 2019

De voetgangers verzamelen om 05.00 uur aan de basiliek in Scherpenheuvel, om de terugtocht aan te vatten.  Rond 15.30 uur worden de bedevaarders terug in Duffel verwacht.

Deelnemers, die in Scherpenheuvel blijven overnachten, moeten zich wel zo snel mogelijk inschrijven bij één van de bestuursleden!

Intenties

Elk tientje dat wij tijdens de Rozenkrans in Scherpenheuvel bidden, krijgt een bepaalde intentie.  Misschien heb jij ook wel een wens, een vraag of een woord van dank voor Maria. Schrijf dat dan op een briefje en breng het eerstdaags mee naar de kapel, waar een mandje zal staan waarin wij alle intenties verzamelen.  Wij nemen ze mee op onze bedevaart en zullen er zeker aandacht aan besteden.

Steun aan de bedevaart

Om de bedevaarttraditie in stand te kunnen houden hebben we uw steun nodig.  Het geld dat in onze kas komt wordt gebruikt om de organisatie van de bedevaart mogelijk te maken.  Hier denken we dan bijvoorbeeld aan veiligheidsmateriaal en aan de verzekering zodat de bedevaart in de best mogelijke omstandigheden kan plaats hebben.

Voor een kleine € 3,00 per jaar kan je lid worden van de Broederschap van O.-L.-Vrouw van Scherpenheuvel.  Je ontvangt dan alle berichten over en rond de bedevaart en je bewijst de inrichters een grote dienst.
Dit alles natuurlijk zonder enige andere verplichting.

Voor informatie of inschrijving kan je terecht bij:
Rita Asselberghs, Beekboshoek 192, 2550 Waarloos, tel: 0497/13.02.91Afgelopen zondag, 5 mei 2019, vierden we het vormsel. Enkele sfeerfoto’s:

Een traditie die teruggaat tot 1273. Maar een traditie die wil blijven leven, moet zichzelf steeds opnieuw uitvinden. Dieper kijken. Meer ontdekken.

Een traditie trouw blijven hoeft niet altijd onder dezelfde vorm te gebeuren. In 2019 organiseren we een ingetogen bidprocessie, waarbij verschillende Mariabeelden uit ons bisdom mee gaan in de Hanswijkprocessie, ook ons beeldje van Onze-Lieve-Vrouw van Goede Wil.

We zullen Maria begeleiden op haar tocht door Mechelen, als voorbereiding op het 750-jarig bestaan van de Hanswijkprocessie in 2023.

Datum:

Zondag 19 mei 2019

Programma:

11:00 – 12:00: Plechtige Eucharistieviering in de Hanswijkbasiliek, voorgegaan door Kardinaal Jozef De Kesel

15:00 – 17:00 Hanswijkprocessie met vertrek in de Sint-Romboutskathedraal voor een korte gebedsdienst, de bidprocessie doorheen de stad met slotplechtigheid in de Hanswijkbasiliek

Daarom verwachten wij ook heel wat mensen uit Duffel voor deze processie

Van palmzondag tot Pasen, tijdens de Goede Week kan je elke dag komen meevieren of bidden. Een overzicht vind je op onze pagina misintenties.

Zondag 24 maart 2019 was er een gezinsviering in onze kerk. De kinderen mochten de vijgenboom versieren met zelf geknutselde vruchten.