parochie in Duffel Oost

HERNIEUWING VAN HET PAROCHIEBLAD:

Heb jij je abonnement al vernieuwd? Uiterlijk tegen 15 november 2019!

Volgende betalingswijzen zijn mogelijk:

1. door betaling langs uw financiële in stelling.

    Betalingen gebeuren op rekening: BE38-7330-0337-9872

     Duffels parochieblad

2. door betaling op de pastorij ( liefst op dinsdag voormiddag tussen 10 en 12 uur)

3.  door het in de brievenbus van de pastorij te stoppen 

Kapelstraat 10  2570 Duffel.

De abonnementsprijs is 38 euro. voor een gans jaar

Opgelet zorg er voor dat uw naam en adres, eventueel telefoonnummer

juist en duidelijk is ingevuld ( in drukletters ). Dank bij voorbaat.