parochie in Duffel Oost

Aswoensdag: het begin van de veertigdagentijd, op weg naar Pasen.
Kom je ook een askruisje op je voorhoofd halen in de viering van 19u in onze kerk?

Aswoensdag is in de katholieke traditie het begin van de 40 dagen durende Vastentijd, die loopt tot en met Paaszaterdag, ook Stille Zaterdag genoemd. Vanaf Aswoensdag tot Pasen zijn er veertig vastendagen, waarbij de zondagen niet worden meegerekend. Aswoensdag wordt voorafgegaan door vastenavond en het carnaval. 

Er is op Aswoensdag een viering om 9u in het rustoord en om 19u in de kerk.