parochie in Duffel Oost

De schorsing van alle publieke kerkelijke vieringen is door de bisschoppen verlengd tot en met 19 april. Alle bijeenkomsten tot eind april vervallen of worden verschoven naar een latere datum.

Het vormsel wordt verschoven en zal mogelijk doorgaan in september of oktober 2020, afhankelijk van de beschikbaarheid van de vormheer.