parochie in Duffel Oost

Een aanrader!
Op stap gaan met bijbelverhalen in ons huidige leven.

De data zijn:

  • donderdag 26 februari 2015
  • donderdag 5 maart 2015
  • donderdag 12 maart 2015
  • donderdag 19 maart 2015
  • donderdag 26 maart 2015

Telkens van 20u tot 22u in het Wilgenhof

ToBIAS staat voor ‘Toekomst van Bijbelverhalen in de Actuele Samenleving’
maar het is ook de naam vaneen Bijbelse figuur die op tocht gaat
en nieuwe toekomstmogelijkheden ontdekt.
Een toekomstvisioen biedt perspectief.
Het is letterlijk ‘aantrekkelijk’ want het
trekt ons aan en wekt hoop. En dat
geeft energie om vandaag te kiezen
voor het leven.
ToBIAS wil je helpen ontdekken hoe
een nieuwe wereld er kan uitzien. Om
die op het spoor te komen, lezen we
telkens een verhaal uit een van de
evangelies in de Bijbel.
Het visioen dat deze teksten oproepen,
kan ons een weg wijzen naar een
betere toekomst. Die komt letterlijk
naar ons toe maar vraagt ook dat we
zelf op weg gaan om leven te vinden.

De avonden worden ingeleid door Carine Devogelaere, Zusters annuntiaten van Heverlee

5 bijeenkomsten open voor iedereen, geen voorkennis nodig. De inbreng van de deelnemers en de uitwisseling in de groep vormen belangrijke ingrediënten van elke bijeenkomst. Doorheen de 5 momenten maken we niet alleen kennis met een nieuwe manier van Bijbellezen en verschillende verrassende nieuwe Bijbelperikopen maar ook met centrale thema’s uit onze hedendaagse samenleving en het katholieke geloof: menswording,
inzet, ontmoeting, dood en leven en vertrouwen.
Voor wie zich engageert in de pastoraal.
Voor wie meer wil weten over ons geloofsverhaal.
Voor wie zin heeft om op weg te gaan met Bijbelse verhalen.

Inlichtingen
pastoor Jan De Kinder
Kapelstraat 10
e-mail:jan@esiv.com

Inschrijvingen:
Iedereen is welkom.  5 euro per avond.
Inschrijven bij pastoor Jan De Kinder, Kapelstraat 10 of via e-mail:jan@esiv.com