parochie in Duffel Oost

(Kinderen geboren in 2010: zie onderaan de lijn)

Beste ouders, beste kinderen,

Wij hopen dat jullie en je familieleden nog allemaal gezond zijn! Wij hebben eindelijk nieuws over een nieuwe datum voor het Vormsel van onze kinderen. We kregen een dag en uur toegewezen en kunnen daar niet veel meer aan veranderen.

Het Vormsel 2021 vindt plaats op zondag 26 september 2021 om 10u.Nu we dit weten, hebben we even gekeken wat we onze vormelingen nog willen meegeven, aangezien we toch een aantal bijeenkomsten hebben moeten schrappen omwille van corona. Hierbij vinden jullie de nieuwe data voor bijeenkomsten en repetities in de kerk. Uiteraard gaan deze bijeenkomsten door met inachtname van de corona-regels die op dat moment gelden.

 • Zaterdag 27 maart van 14.00u – 17.00u – bijeenkomst over de goede week
 • Zaterdag 17 april ganse dag – bijeenkomst over het vormsel (ter vervanging van ons weekend) – exacte uren en info volgen later
 • Zaterdag 4 september van 13.30u – 15.00u – repetitie in de kerk
 • Zaterdag 11 september ganse dag – uitstap naar Nijmegen – exacte uren en info volgen later
 • Zaterdag 18 september van 15.30u – 17.00u – repetitie in de kerk
 • Dinsdag 21 september van 18.00u – 19.30u – repetitie in de kerk
 • Donderdag 23 september van 18.00u – 19.30u – repetitie in de kerk
 • Zaterdag 25 september van 13.30u – 15.00u – repetitie in de kerk
 • Zondag 26 september om 10.00u – Vormsel
 • Zondag 21 november om 11.00u – dankviering

Vóór de bijeenkomsten zullen wij zoals altijd nog een mail sturen met bijkomende uitleg. De repetities gaan gewoon door in de kerk, daarzullen we niets meer rond sturen, tenzij er wijzigingen zijn.

Vriendelijke groeten,

Pastoor                                                                             Voor de catechisten

Jan De Kinder                                                                   Inge De Beer

Kapelstraat 10                                                                   Winkelstraat 19

Tel: 015/31.15.86                                                              Tel: 0473/91.05.83

Email: jan@esiv.com


Voor kinderen geboren in 2010

Beste ouders, beste kinderen,

Ondanks deze corona-tijden zouden we graag in onze parochie, in mei 2021, willen starten met de voorbereidingen voor de Plechtige Communie en het Heilig Vormsel voor de kinderen die in 2022 hun Vormsel wensen te doen (kinderen geboren in 2010).

Hoe we dit praktisch gaan aanpakken is momenteel nog niet duidelijk en hangt af van de richtlijnen die we krijgen vanuit het Bisdom en vanuit de overheid. Uiteraard houden wij ons aan de corona-regels die gelden op het moment van een bijeenkomst.

Wij zullen zeker nog een ouderavond organiseren om kennis te maken en meer uitleg te geven over onze werking van zodra we met meer mensen in de kerk kunnen samenkomen.

Om toch al een overzicht te krijgen van het aantal vormelingen voor volgend jaar zouden wij u willen vragen om alvast uw kind in te schrijven.

Hier vindt u alvast het inschrijvingsformulier dat u ingevuld en ondertekend aan ons kan terugbezorgen via mail of op onderstaande adressen en dit vóór 1 mei 2021.

Het Vormsel 2022 vindt plaats op zondag 1 mei 2022 om 11u.

We geven u ook al graag een aantal data mee die uw kinderen dienen vrij te houden en die u al kan noteren in uw agenda.

Gelieve alvast volgende data vrij te houden.  Normaal voorzien wij ongeveer een bijeenkomst per maand.  Wij zullen de andere data zo snel mogelijk aan jullie overmaken.

Per bijeenkomst ontvangt u een mail met alle nodige informatie.

 • Startdag             zondag 23 mei 2021 van 8.30u – 12u
 • Nijmegen zaterdag 11 september 2021 – daguitstap, uren volgen later nog
 • Weekend  18 – 19 – 20 maart 2022
 • Vormsel              zondag 1 mei 2022 om 11u
 • Dankviering        zondag 5 juni 2022 om 11u


Financiële bijdrage

De financiële bijdrage voor de voorbereiding op het vormsel bedraagt 95 EUR (weekend, uitstap Nijmegen, kaft, werkbladen, bijbel, verzekering, briefwisseling, enz.). Mogen we vragen dit bedrag over te schrijven op het volgende rekeningnummer en dit vóór 1 mei 2021 met duidelijke vermelding van de naam van uw zoon of dochter:
IBAN: BE66 7330 3675 4643
BIC: KREDBEBB
Catechese Onze-Lieve-Vrouw van Goede Wil Duffel,
Kapelstraat 10
2570 Duffel


Als uw overschrijving in orde is en wij uw inschrijvingsformulier ontvangen hebben, dan is uw kind ingeschreven en verzekerd.

Dan hopen wij om uw kinderen talrijk te kunnen ontmoeten op onze eerste bijeenkomst van 23 mei 2021. Begin mei ontvangt u daar meer info over via mail.


De plechtige communie met vormsel heeft normaal gezien plaats op de de tweede zondag na Pasen (3de paaszondag).