parochie in Duffel Oost

De Broederschap van Scherpenheuvel organiseert elk jaar de bedevaart naar Scherpenheuvel. Deze vertrekt telkens op de dag voor Hemelvaart vanuit onze parochiekerk, zowel te voet, met de fiets als met de bus. Op Hemelvaartsdag komen de bedevaarders te voet terug.

Op woensdag 29 mei 2019 trekken we voor de 182e keer naar Scherpenheuvel.  Wie graag te voet mee opstapt, komt tegen 4 uur ’s morgens naar de Kapel, waar de bedevaart begint met een H. mis.  Daarna komen we bijeen in café “De Kroon”, waarna we om 5 uur aan de kapel vertrekken.

Wil je in Scherpenheuvel in “De Pelgrim” blijven overnachten, dan moet je hiervoor inschrijven vóór 22 mei bij één van onze bestuursleden.  Voor bed en ontbijt betaal je €10, een lakenpakket kan je huren voor €5. Het gebruik van lakens of slaapzak is verplicht.  Dus vergeet dit niet in je bagage te voorzien.  Men dient ten laatste om 21 uur in “De Pelgrim” te zijn!!

Mensen die deelnemen aan de fietsbedevaart, onder begeleiding van KWB Duffel-Oost en Mijlstraat, verzamelen op 29 mei om 08 uur 30 op het Kapelplein.  Zij betalen ter plaatse een bijdrage van € 1,50 om zich in orde te stellen met de verzekering.

Voor € 20 kan je met de bus mee naar Scherpenheuvel.  Kinderen jonger dan 12 jaar betalen slechts € 12. De bus vertrekt aan de Kapel om 13 uur.  Inschrijven voor de busrit kan bij de pastorij en bij de bestuursleden.

Intenties kunnen altijd afgegeven worden aan de bestuursleden of in de kerk in het daarvoor voorziene offerblok.

Inschrijven vóór 22 mei 2019 bij:

-één van onze bestuursleden (zie onderaan)

-bij het secretariaat, Beekboshoek 192, 2550 Waarloos – 0497/13.02.91

-de pastorij, Kapelstraat 10, 2570 Duffel 015/31.15.86

Verloop van de Bedevaart

Woensdag 29 mei 2019

04 u 00: Eucharistieviering

04 u 30: Koffie in “De Kroon”

05 u 00: Vertrek voetgangers (Kapel)

08 u 30: Vertrek fietsers (Kapelplein)

13 u 00: Vertrek autobus (Kapelplein)

15 u 30: Aankomst voetgangers en kort lof in de Basiliek

16 u 30: Vertrek fietsers (vanuit Scherpenheuvel)

17 u 00: Eucharistieviering in de Basiliek gevolgd door Kruisweg en Rozenkrans

19 u 50: Zegening souvenirs

20 u 00: Vertrek autobus (vanuit Scherpenheuvel)

Donderdag 30 mei 2019

05 u 00: Vertrek voetgangers (Basiliek)

15 u 30: Aankomst te Duffel

Kort Lof

Verering van de relikwie

Wij wensen je een mooie en deugddoende bedevaart!

Tijdens de misviering van 11h op de 2e zondag van oktober zullen de overleden leden van de Broederschap herdacht worden.  U bent allen van harte uitgenodigd deze misviering bij te wonen.

De bestuursleden van de Broederschap

Voorzitter Jef Lauwereijssens (jef.lauwereyssens [apenstaart] gmail.com)

Hoogstraat 251, 2570 Duffel

Secretaris Rita Asselberghs (rita.asselberghs [apenstaart] icloud.com)

Beekboshoek 192, 2550 Waarloos

Penningmeester Dirk Braeckmans (dirk.braeckmans [apenstaart] pandora.be)

Bestuurslid Peter Frederickx (frederickxpeter [apenstaart] gmail.com)

Bestuurslid E.H. Jan De Kinder (jan@esiv.com)

015/31.15.86 Kapelstraat 10, 2570 Duffel