parochie in Duffel Oost
Beste ouders
Op dinsdag 24 oktober 2024 vond de eerste ouderavond voor de ouders van de eerstecommunicanten plaats en wij appreciëren het dat u aanwezig was.
De tweede ouderavond vond plaats op dinsdag 12 december 2023.
De ouders die hun kind nog niet hebben ingeschreven voor de eerste communie 2024 kunnen onderaan deze webpagina
een inschrijvingsformulier vinden en hen wordt gevraagd om zo vlug mogelijk in te schrijven. Het infoboekje kan u verkrijgen op de pastorie (Kapelstraat 10 – 2570 Duffel).
De eerstvolgende samenkomst voor de eerstecommunicanten zelf zal plaatsvinden op zondag 4 februari 2024. In de viering van 11 uur in onze parochiekerk zal de naamopgave van de communicanten gebeuren. De eerstecommunicanten brengen dan hun ingekleurde sterretje mee. De afbeeldingen vindt u in het infoboekje.
Lichtmis wordt gevierd op 2 februari, 40 dagen na de geboorte van Jezus. Het is de herdenking van het zuiveringsoffer dat Maria moest brengen. Volgens de joodse wet moest een pasgeboren jongen namelijk 40 dagen na de geboorte naar de tempel worden gebracht om aan Heer te worden getoond.
Voor meer informatie m.b.t. de eerste communie en/of de viering met de naamopgave kan u zich wenden tot de pastoor.

Bijeenkomsten voor de communicanten:

 • zondag 4 februari 2024 om 11 uur viering met naamopgave in de kerk
 • woensdag 6 maart 2024 van 14.30 uur tot 16 uur (benedenzaal Wilgenhof)
 • woensdag 17 april2024 van 14.30 uur tot 16 uur (benedenzaal Wilgenhof)

Repetities voor de communicanten:

 • Maandag 29 april 2024 van 10.30 uur tot 12.00 uur in de kerk
 • dinsdag 30 april 2024 van 16.00 uur tot 17.30 uur in de kerk
 • donderdag 2 mei 2024 van 16.00 uur tot 17.30 uur in de kerk
 • zaterdag 4 mei 2024 van 13.00 uur tot 14.30 uur in de kerk

  Op zondag 5 mei 2024 om 9.30 uur vindt de eerste communie plaats.

Voor meer informatie kan u zich wenden tot de pastoor.

————————————————–‐–
Indien je deze brief niet per mail ontvangen hebt
Gelieve dan een mailtje te sturen naar Pastoor Jan De Kinder
jan@esiv.com
Beste ouders,
Op donderdag 14 december 2023 nodigen wij U graag uit
op de tweede ouderavond voor de ouders van de eerste communicanten.
De ouders die hun kind nog niet hebben ingeschreven voor de eerste communie 2024
hebben op deze avond ook de mogelijkheid dit in orde te brengen.
Waar? Wilgenhof Bruul 12 : Bovenzaal.
Wanneer? donderdag 14 december 2023
Aanvang ? 20 uur.
Duur ? plus minus 1.30 uur
Ouderavonden:
als voorbereiding op de eerste communie
 •        zondag 4 februari 2024 Naamopgave in viering van 11 uur
 •  dinsdag 5 maart 2024 om 20 uur in de bovenzaal van het Wilgenhof.
 •  donderdag 18 april 2024 om 20 uur in de bovenzaal van het Wilgenhof.
Bijeenkomsten voor de eerste communicanten zelf zijn vast gelegd op:
 • Zondag 4 februari 2024 om 11 uur viering Lichtmis of de opdracht van Jezus in de tempel
 • Woensdag 6 maart 2024 van 14.30 uur tot 16 uur in de benedenzaal van het Wilgenhof
 • Woensdag 17 april 2024 van 14.30 uur tot 16 uur in de benedenzaal van het Wilgenhof
De repetities voor de eerste communicanten zelf zijn vast gelegd op:
 •  maandag 29 april 2024 van 13.30 uur tot 15.00 uur in de kerk.
 •  dinsdag 30 april 2024 van 16.00 uur tot 17.30 uur in de kerk.
 •  donderdag 2 mei 2024 van 16.00 uur tot 17.30 uur in de kerk.
 •  zaterdag 4 mei 2024 van 13.00 uur tot 14.30 uur in de kerk.
 zondag 5 mei 2024 om 11.00 uur heeft hun eerste communie plaats.
  voor meer informatie wendt u tot de pastoor
           Pastoor: Jan De Kinder
                                                                                                    Kapelstraat 10
                                                                                 2570 Duffel
                                  tel. 015.31.15.86 E-mail: jan@esiv.com
——————————————
Beste ouders,
Uw zoon of dochter geboren in 2017 kan zijn of haar “Eerste communie” doen.
Op zondag 5 mei 2024 te 11.00 uur in onze parochiekerk.
Meer informatie en uitleg over de praktische punten, willen we u bezorgen
op de eerste ouderavond voor de Eerste Communie,
deze gaat door op dinsdag 24 oktober 2023 om 20.00 uur
in de bovenzaal van het Wilgenhof.
Daar kan u uw kind inschrijven voor de voorbereiding op de eerste communie
Werkgroep eerste communie Pastoor: Jan De Kinder
                                                                                         Kapelstraat 10
                                                                                         2570 Duffel
—————————————————-
Inschrijven voor de voorbereiding op de Eerste Communie kan via het inschrijvingsformulier.
Noteer zeker heel duidelijk uw e-mailadres.
De werkgroep Eerste communie en Pastoor Jan De Kinder, Kapelstraat 10 te Duffel
—————————————————————————————————–

De eerste communie heeft normaal gezien plaats op de zondag voorafgaand aan Hemelvaartsdag.