parochie in Duffel Oost
Beste ouders

Op dinsdag 11 januari 2022 vond de eerste ouderavond voor de ouders van de eerstecommunicanten plaats en wij appreciëren het dat u aanwezig was.
De tweede ouderavond vindt plaats op dinsdag 22 maart 2022. De ouders die hun kind nog niet hebben ingeschreven voor de eerste communie 2022 kunnen het inschrijvingsformulier invullen en hen wordt gevraagd om zo vlug mogelijk in te schrijven. Het infoboekje kan u verkrijgen op de pastorie (Kapelstraat 10 – 2570 Duffel).

De eerstvolgende samenkomst voor de eerstecommunicanten zelf zal plaatsvinden op zondag 6 februari 2022. In de viering van 11 uur in onze parochiekerk zal de naamopgave van de communicanten gebeuren. De eerstecommunicanten brengen dan hun ingekleurde visje en sterretje mee. De afbeeldingen vindt u in het infoboekje.

Concrete informatie over de volgende ouderavond:
Waar? Wilgenhof (bovenzaal) – Bruul 12
Wanneer? dinsdag 22 maart 2022
Aanvang? 20 uur
Duur? ongeveer anderhalf uur

Een laatste ouderavond als voorbereiding op de eerste communie wordt
georganiseerd op donderdag 5 mei 2022 om 20 uur in de bovenzaal van het
Wilgenhof.

Bijeenkomsten voor de communicanten:
1. zondag 6 februari 2022 om 11 uur viering met naamopgave in de kerk
2. woensdag 23 maart 2022 van 14.30 uur tot 16 uur (benedenzaal Wilgenhof)
3. woensdag 4 mei 2022 van 14.30 uur tot 16 uur (benedenzaal Wilgenhof)

Repetities voor de communicanten:
1. maandag 16 mei 2022 van 10.30 uur tot 12.00 uur in de kerk
2. dinsdag 17 mei 2022 van 16.00 uur tot 17.30 uur in de kerk
3. donderdag 19 mei 2022 van 16.00 uur tot 17.30 uur in de kerk
4. zaterdag 21 mei 2022 van 13.00 uur tot 14.30 uur in de kerk
Op zondag 22 mei 2022 om 9.30 uur vindt de eerste communie plaats.

NB Alle activiteiten zullen doorgaan als corona het toelaat.
Voor meer informatie kan u zich wenden tot de pastoor.
—————————————————-
Inschrijven voor de voorbereiding op de Eerste Communie kan via het inschrijvingsformulier.
Noteer zeker heel duidelijk uw e-mailadres.
De werkgroep Eerste communie en Pastoor Jan De Kinder, Kapelstraat 10 te Duffel
—————————————————————————————————–

De eerste communie heeft normaal gezien plaats op de zondag voorafgaand aan Hemelvaartsdag.