parochie in Duffel Oost

De plechtige communie met vormsel heeft plaats op de de tweede zondag na Pasen (3de paaszondag).

Beste ouders, beste kinderen,

Binnenkort starten we in onze parochie met de voorbereidingen voor de Plechtige Communie en het Heilig Vormsel voor de kinderen die in 2020 hun Vormsel wensen te doen (kinderen geboren in 2008).

Deze voorbereidingen worden gespreid over een volledig kalenderjaar (mei 2019 – april 2020).

De voorbereidingen in onze Parochie werden in het verleden steeds gespreid over 2 schooljaren.

Voor uw kinderen, die in 2020 hun heilig Vormsel zullen doen, gaat we de voorbereiding spreiden over 1 kalenderjaar.

Concreet betekent dit dat we gaan starten met een kennismaking op zaterdag 11 mei 2019 en zullen eindigen met een dankviering op 31 mei 2020.

Het Vormsel van jullie kinderen vindt plaats op zondag 26 april 2020 om 11u.

Op dinsdag 23 april 2019 om 20u zullen we een ouderavond organiseren in de bovenzaal van het Wilgenhof om jullie meer uitleg te geven over onze werking en voorbereiding van het heilig Vormsel van jullie kinderen.

HIER vindt u het inschrijvingsformulier dat u ingevuld kan meebrengen naar de ouderavond.

DATA

Gelieve alvast volgende data vrij te houden en te noteren in uw agenda:

    • Startdag: zaterdag 11 mei 2019 van 14u tot 17u – Wilgenhof
    • Naamopgave: zondag 9 juni 2019 van 9.00u tot 12.00u – Wilgenhof en eucharistieviering in de kerk
  • Daguitstap naar Nijmegen: zaterdag 21 september 2019 7.30u-18.45u

De overige data (bijeenkomsten en gezinsvieringen) zullen wij u tijdig bezorgen.

Financiële bijdrage

De financiële bijdrage voor de voorbereiding op het vormsel bedraagt 95 EUR (uitstap Nijmegen, weekend, kaft, werkbladen, bijbel, verzekering, briefwisseling, enz.).  Mogen we vragen dit bedrag over te schrijven op het volgende rekeningnummer en dit vóór 1 mei 2019 met duidelijke vermelding van de naam van uw zoon of dochter:

IBAN: BE66 7330 3675 4643

BIC: KREDBEBB

Catechese Onze-Lieve-Vrouw van Goede Wil Duffel,

Kapelstraat 10

2570 Duffel

Als uw overschrijving in orde is en wij uw inschrijvingsformulier ontvangen hebben, dan is uw kind ingeschreven en verzekerd.

Vriendelijke groeten,

Pastoor                                                                             Voor de catechisten

Jan De Kinder                                                                   Inge De Beer

Kapelstraat 10                                                                   Winkelstraat 19

Tel: 015/31.15.86                                                              Tel: 0473/91.05.83

Email: jan@esiv.com