parochie in Duffel Oost
Belangrijke data: Ouderavond vrijdag 3 mei 2024 om 20u Naamopgave zondag 19 mei 2024 van 9.00u – 12u Kaarskesprocessie maandag 14 augustus 2024 – 21.00u vertrek processie De bijbel zaterdag 14 september 2024 van 14u – 17u Daguitstap zaterdag 5 oktober 2024 van 10u – 17u Mariaviering woensdag 23 oktober 2024 van 18u – 20u Advent zaterdag 30 november 2024 van 15u tot 20u (ouders om 19u) Kerstviering woensdag 25 december 2024 om 11u (kerk) Abdij zaterdag 18 januari 2025 (uren worden later meegedeeld) Ouderavond donderdag 27 februari 2025 om 20u Aswoensdag woensdag 5 maart 2025 van 18u tot 20u Weekend 21-22-23 maart 2025 Paasviering zondag 20 april 2025 om 11u (kerk) Repetities in de kerk: Zaterdag 29 maart 2025 van 13.30u – 15u Zaterdag 26 april 2025 van 13.30u – 15u Dinsdag 29 april 2025 van 18u – 19.30u Donderdag 1 mei 2025 van 18u – 19.30u Zaterdag 3 mei 2025 van 13.30u – 15u Vormsel zondag 4 mei 2025 om 11u Dankviering zondag 8 juni 2025 om 11u Beste ouders, beste kinderen, Binnenkort starten wij met de voorbereidingen voor de Plechtige Communie en het Heilig Vormsel voor de kinderen die in 2025 hun Vormsel wensen te doen (kinderen geboren in 2013). Dit Vormsel vindt plaats op zondag 4 mei 2025 om 11u. Wij willen u dan ook uitnodigen op onze ouderavond op vrijdag 3 mei 2024 om 20u in de bovenzaal van het Wilgenhof, Bruul 12, Duffel. Daar zullen wij meer uitleg geven over onze werking en wat we verwachten van jullie kinderen. Hier vindt u alvast het inschrijvingsformulier dat u ingevuld en ondertekend aan ons kan terugbezorgen via mail of op onderstaande adressen en dit ten laatste op zaterdag 4 mei 2024. Onze eerste bijeenkomst, met de toekomstige vormelingen, vindt plaats op zondag 19 mei 2024 van 9u tot 12u in de bovenzaal van het Wilgenhof. De kinderen gaan namelijk hun naam opgeven tijdens de pinksterviering in de kerk om 11 uur. Hier gaat onze parochiegemeenschap dus zien dat de kinderen zelf de keuze maken om volgend jaar hun vormsel te doen. Uiteraard hebben wij graag dat (groot)ouders, broers, zussen,… daar ook bij zijn, dus iedereen is welkom! Financiële bijdrage De financiële bijdrage voor de voorbereiding op het vormsel bedraagt 95 EUR (weekend, daguitstap, abdijbezoek, kaft, werkbladen, verzekering, briefwisseling, enz.). Mogen we vragen dit bedrag over te schrijven op het volgende rekeningnummer en dit vóór 4 mei 2024 met duidelijke vermelding van de naam van uw zoon of dochter: IBAN: BE66 7330 3675 4643 BIC: KREDBEBB Stichting Vicariaat Vlaams-Brabant Als uw overschrijving in orde is en wij uw inschrijvingsformulier ontvangen hebben, dan is uw kind ingeschreven en verzekerd. Dan hopen wij om uw kinderen talrijk te kunnen ontmoeten op onze eerste bijeenkomst van 19 mei 2024. Vriendelijke groeten, Pastoor Jan De Kinder Kapelstraat 10 tel: 015/31.15.86 Email: jan@esiv.com De Catechisten Inge De Beer Winkelstraat 19 2570 Duffel tel: 0473/91.05.83