parochie in Duffel Oost

Om dit vlot te laten verlopen wordt  er een brief huis aan huis bezorgd,

( deze brieven zijn ook beschikbaar in de kerk.)

zodat dit alles rond is tegen 15 november 2018

Volgende betalingswijzen zijn mogelijk:

  1. door betaling langs uw financiële instelling.

   Betalingen gebeuren op rekening: BE38-7330-0337-9872

    Duffels parochieblad

  1. door betaling op de pastorij ( liefst op dinsdag voormiddag)
  2.  door het in de brievenbus van de pastorij te stoppen

Kapelstraat 10  2570 Duffel.

De abonnementsprijs is 37 euro. voor een gans jaar

Opgelet zorg er voor dat uw naam en adres, eventueel telefoonnummer

juist en duidelijk is ingevuld ( in drukletters ). Dank bij voorbaat.