parochie in Duffel Oost

tinne

In 2023 bestaat onze parochie Onze-Lieve-Vrouw van Goede Wil 75 jaar! Dat vieren we met heel wat festiviteiten: (klik op de link voor meer info)

Boek in het kader van 75 jaar Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Goede Wil Duffel

Onder de titel “75 jaar parochie – het verhaal van Onze-Lieve-Vrouw van Goede Wil(g)” presenteert de Duffelse Heemkundige Kring een boeiende publicatie.

In een eerste deel wordt het verhaal verteld vanaf de vinding van ons miraculeus Lievevrouwbeeldje tot het aantreden van E.H. De Schutter als kapelaan. In het tweede deel komt de periode na 1948 aan bod vanaf de erkenning van Duffel Onze-Lieve-Vrouw als zelfstandige parochie tot op de dag van vandaag.

Wist je dat…
• onze Kapel in de loop der tijd driemaal met de ondergang werd bedreigd?
• wat de reden is waarom men in Kontich spreekt van het Kapellekensbos?
• een notaris en een brouwer de Kapel gered hebben tijdens de Franse revolutie?
• in de Kapel tweemaal een geest is verschenen?
• de vroegere houten Kapel ooit stond op het erf waar zich nu beenhouwerij Bruyninckx bevindt?
• in de Kapel een werk hangt dat wordt toegeschreven aan een Breughel?
• de pastorie in de Oostenrijkse tijd belegerd is geweest door woedende Duffelaars?
• de Kapel een monstrans bezit die ouder is dan de Kapel zelf?
• in het Mariajaar 1954 bisschoppen hier op bedevaart kwamen, zelfs vanuit India?
• de TV-mis die vanuit de Kapel werd uitgezonden in 1987 in heel Vlaanderen kon bekeken worden behalve… in Duffel(!)?
Dit alles en nog veel meer kom je te weten in deze publicatie die rijkelijk geïllustreerd is met 150 foto’s. Sommige foto’s werden zelfs nooit eerder gepubliceerd.

Het boek zal worden aangeboden op alle activiteiten van ons jubeljaar voor de prijs van €20,00.

184ste bedevaart van Duffel naar ScherpenheuvelDe Broederschap O.-L.-Vrouw van Scherpenheuvel organiseert dit jaar haar 184ste bedevaart.


woensdag 17 mei 2023
De bedevaart wordt ingezet met een eucharistieviering om 04.00 uur in de kerk O.-L.-Vrouw van Goede Wil. Daarna, om 05.00 uur vertrekken de voetgangers om tegen 15.30 uur in Scherpenheuvel aan te komen.
Fietsers o.l.v. KWB komen om 8.30 uur samen op het kapelplein. Zij betalen een bijdrage van € 1,50 om zich in orde te stellen met de verzekering.
Wie de afstand liever per bus aflegt, betaalt € 20,00 en komt tegen 13.00 uur naar het kapelplein. De busreizigers kunnen in Scherpenheuvel, samen met de voetgangers, eucharistie vieren, de Kruisweg en de Rozenkrans bijwonen.


donderdag 18 mei 2023
De voetgangers verzamelen om 05.00 uur aan de basiliek in Scherpenheuvel, om de terugtocht aan te vatten. Rond 15.30 uur worden de bedevaarders terug in Duffel verwacht.
Deelnemers, die in Scherpenheuvel blijven overnachten, moeten zich wel zo snel mogelijk inschrijven bij één van de bestuursleden!


Intenties
Elk tientje dat wij tijdens de Rozenkrans in Scherpenheuvel bidden, krijgt een bepaalde intentie. Misschien heb jij ook wel een wens, een vraag of een woord van dank voor Maria. Schrijf dat dan op een briefje en breng het eerstdaags mee naar de kapel, waar een mandje zal staan waarin wij alle intenties verzamelen. Wij nemen ze mee op onze bedevaart en zullen er zeker aandacht aan besteden.
Steun aan de bedevaartOm de bedevaarttraditie in stand te kunnen houden hebben we uw steun nodig. Het geld dat in onze kas komt wordt gebruikt om de organisatie van de bedevaart mogelijk te maken. Hier denken we dan bijvoorbeeld aan veiligheidsmateriaal en aan de verzekering zodat de bedevaart in de best mogelijke omstandigheden kan plaats hebben.Voor een kleine € 3,00 per jaar kan je lid worden van de Broederschap vanO.-L.-Vrouw van Scherpenheuvel. Je ontvangt dan alle berichten over en rond de bedevaart en je bewijst de inrichters een grote dienst.Dit alles natuurlijk zonder enige andere verplichting.
Voor informatie of inschrijving kan je terecht bij:Rita Asselberghs, Beekboshoek 192, 2550 Waarloos, tel: 0497/13.02.91

Voor de 84-ste maal gaat de “Kaarskensprocessie” ( zoals hier te Duffel gezegd wordt) door de straten van Duffel Oost. Er wordt verzameld op het kapelplein ( Bruul) vanaf 20.30 u. Ter plekke kunnen kaarsjes en windkapjes worden aangeschaft aan de kraampjes aan 2 euro.

Te 21 u. vertrekt de processie naast de kerk, gaat links de Kapelstraat in, rechts Kwakkelenberg, rechts Provinciestraat, rechts Kapelstraat om tenslotte aan de kerk links het kapelplein terug op te stappen. De processie wordt geopend door een achttal trommelaars voorafgegaan door het processiekruis, processievlag, 4 flambouwdragers en vlaggen van de verschillende parochiale verenigingen. Achter de trommelaars sluiten de processiegangers aan, gevolgd door misdienaars, priesters en de praalwagen met het mooi versierde beeldje.Via een geluidsinstallatie luisteren de Karrekietjes de processie op, beurtelings afgewisseld door tientjes die voor de micro voorgebeden worden. Voor de kerk staat een podium opgericht waar dan een openluchteucharistie wordt opgedragen. Tenslotte wordt een individuele zegen aan iedereen persoonlijk gegeven met het prachtige Mariabeeldje. Deze eucharistie wordt opgeluisterd met gezangen van de Karrekietjes.Aan de bewoners van de processieomloop wordt gevraagd hun huizen met vlaggen, wimpels en Mariabeeldjes te versieren. Ook vriendelijk verzoek de auto’s van de omloop te verwijderen. Het kapelplein is verkeersvrij gemaakt vanaf 18 u. evenals parkeervrij langs de ene zijde. De parkings voor het O.C.M.W. zijn ook parkeervrij omdat daar de inwoners van het rustoord plaats kunnen nemen. Meer informatie bij pastoor Jan De Kinder op 015.31 15 86

De Broederschap O.-L.-Vrouw van Scherpenheuvel organiseert dit jaar haar 183ste bedevaart.

woensdag 25 mei 2022

De bedevaart wordt ingezet met een eucharistieviering om 04.00 uur in de kerk van O.-L.-Vrouw van Goede Wil.  Daarna, om 05.00 uur vertrekken de voetgangers om tegen 15.30 uur in Scherpenheuvel aan te komen.

Fietsers komen om 8.30 uur samen op het kapelplein.  Zij betalen een bijdrage van € 1,50 om zich in orde te stellen met de verzekering.

Wie de afstand liever per bus aflegt, betaalt € 20,00 en komt tegen 13.00 uur naar het kapelplein.  De busreizigers kunnen in Scherpenheuvel, samen met de voetgangers, eucharistie vieren, de Kruisweg en de Rozenkrans bijwonen.

donderdag 26 mei 2022

De voetgangers verzamelen om 05.00 uur aan de basiliek in Scherpenheuvel, om de terugtocht aan te vatten.  Rond 15.30 uur worden de bedevaarders terug in Duffel verwacht.

Deelnemers, die in Scherpenheuvel blijven overnachten, moeten zich wel zo snel mogelijk inschrijven bij één van de bestuursleden!

Intenties

Elk tientje dat wij tijdens de Rozenkrans in Scherpenheuvel bidden, krijgt een bepaalde intentie.  Misschien heb jij ook wel een wens, een vraag of een woord van dank voor Maria.  Schrijf dat dan op een briefje en breng het eerstdaags mee naar de kapel, waar een mandje zal staan waarin wij alle intenties verzamelen.  Wij nemen ze mee op onze bedevaart en zullen er zeker aandacht aan besteden.

Steun aan de bedevaart

Om de bedevaarttraditie in stand te kunnen houden hebben we uw steun nodig.  Het geld dat in onze kas komt wordt gebruikt om de organisatie van de bedevaart mogelijk te maken.  Hier denken we dan bijvoorbeeld aan veiligheidsmateriaal en aan de verzekering zodat de bedevaart in de best mogelijke omstandigheden kan plaats hebben.

Voor een kleine € 3,00 per jaar kan je lid worden van de Broederschap van O.-L.-Vrouw van Scherpenheuvel.  Je ontvangt dan alle berichten over en rond de bedevaart en je bewijst de inrichters een grote dienst.

Dit alles natuurlijk zonder enige andere verplichting.