parochie in Duffel Oost

In 2023 bestaat onze parochie Onze-Lieve-Vrouw van Goede Wil 75 jaar! Dat vieren we met heel wat festiviteiten: (klik op de link voor meer info)

Boek in het kader van 75 jaar Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Goede Wil Duffel

Onder de titel “75 jaar parochie – het verhaal van Onze-Lieve-Vrouw van Goede Wil(g)” presenteert de Duffelse Heemkundige Kring een boeiende publicatie.

In een eerste deel wordt het verhaal verteld vanaf de vinding van ons miraculeus Lievevrouwbeeldje tot het aantreden van E.H. De Schutter als kapelaan. In het tweede deel komt de periode na 1948 aan bod vanaf de erkenning van Duffel Onze-Lieve-Vrouw als zelfstandige parochie tot op de dag van vandaag.

Wist je dat…
• onze Kapel in de loop der tijd driemaal met de ondergang werd bedreigd?
• wat de reden is waarom men in Kontich spreekt van het Kapellekensbos?
• een notaris en een brouwer de Kapel gered hebben tijdens de Franse revolutie?
• in de Kapel tweemaal een geest is verschenen?
• de vroegere houten Kapel ooit stond op het erf waar zich nu beenhouwerij Bruyninckx bevindt?
• in de Kapel een werk hangt dat wordt toegeschreven aan een Breughel?
• de pastorie in de Oostenrijkse tijd belegerd is geweest door woedende Duffelaars?
• de Kapel een monstrans bezit die ouder is dan de Kapel zelf?
• in het Mariajaar 1954 bisschoppen hier op bedevaart kwamen, zelfs vanuit India?
• de TV-mis die vanuit de Kapel werd uitgezonden in 1987 in heel Vlaanderen kon bekeken worden behalve… in Duffel(!)?
Dit alles en nog veel meer kom je te weten in deze publicatie die rijkelijk geïllustreerd is met 150 foto’s. Sommige foto’s werden zelfs nooit eerder gepubliceerd.

Het boek zal worden aangeboden op alle activiteiten van ons jubeljaar voor de prijs van €20,00.