parochie in Duffel Oost

We willen Lisa del Bo danken voor deze prachtige muzikale getuigenis. Hopelijk heeft ze met haar boodschap ons duidelijk gemaakt dat het fijn is te mogen en kunnen geloven.
We bedanken iedereen die bijgedragen tot het realiseren van dit concert en uiteraard ook u allen die aanwezig waren