parochie in Duffel Oost

Morgen, woensdag 18 februari 2015, is het Aswoensdag.  Dit is het begin van de Veertigdagentijd.
Om 8u is er een viering in het rustoord en om 19u in onze kerk.

Met Aswoensdag begint de veertigdagentijd.

Een tijd van boete in een sfeer van sterfelijkheid.

De mens, alhoewel hij het leven

meer en meer naar zijn hand kan zetten,

wordt het niet graag herinnerd aan zijn eigen vergankelijkheid.

Aswoensdag en het kruis herinner de mens aan deze werkelijkheid.

” Mens gedenk dat je van stof bent en tot stof terugkeert”.