parochie in Duffel Oost

Op vrijdag 30 oktober 2020 overleed te Herselt, in het WZC Sint-Barbara, priester Flor Rens. Hij werd geboren te Houtvenne op 15 april 1925. Hij werd priester gewijd op 22 juli 1951 en was pastoor van onze parochie van 1968 tot 1992.

Flor werd eerst leraar aan het Sint-Romboutscollege te Mechelen. In 1968 werd hij pastoor te Duffel, Onze-Lieve-Vrouw van Goede Wil. Vanaf 1985 was hij tevens aalmoezenier van het Wit-Gele Kruis arrondissement Mechelen en van het O.C.M.W.-rusthuis Sint-Elizabeth te Duffel. In 1992 ging hij met pensioen.

Flor was een diep gelovig en joviaal priester, bekommerd om de mensen voor wie hij verantwoordelijk was. In het Sint-Rombouts-college, waar hij de functie had van tuchtprefect, werd hij door zijn streng maar rechtvaardig optreden gewaardeerd door de leerlingen.

In de parochie van Onze-Lieve-Vrouw van Goede wil in Duffel was hij de opbouwer en bezieler van een levendige kerkgemeenschap, die zich uitstrekte tot buiten de parochiegrenzen. Dat is hem gelukt zowel door zijn  discrete opvang van mensen die altijd bij hem terecht konden, als door zijn inzet voor een verzorgde liturgie en zijn zorg voor een mooi en net kerkgebouw.

Gedenk hem in uw gebed.