parochie in Duffel Oost

Ook in het voorjaar 2021 bepaalt de CORONA-pandemie nog steeds ons dagelijks leven. We hebben de afgelopen tijd binnen het bestuur de actualiteit verder opgevolgd en de organisatie van de bedevaart overwogen.
Gezien de maatregelen die nog steeds van kracht zijn en de huidige evolutie hebben we na veel wikken en wegen met pijn in het hart moeten vaststellen dat er nog teveel onzekerheden zijn om een veilige en aangename bedevaart te organiseren. Daarom annuleren we ook dit jaar de bedevaart naar Scherpenheuvel. Ook al zijn er in mei misschien een paar versoepelingen mogelijk, het is zeer onwaarschijnlijk dat we in groep veilig en wettelijk de baan op kunnen, laat staan dat we ons ergens in groep kunnen aanbieden bij een rustplaats of in Scherpenheuvel zelf.
Als bestuur zouden we het fijn vinden moesten onze bedevaarders het Onze Lieve Vrouwke van Scherpenheuvel niet zouden vergeten. We moedigen jullie aan om, van zodra het terug mag en kan, Haar eens een bezoekje te brengen en Haar te vragen dat we volgend jaar terug met zen allen welkom zijn als groep.
Daarom, zet vooral woensdag 25 en donderdag 26 mei 2022 al in jullie agenda en laat ons met zijn allen bidden dat we dan terug samen op pad mogen gaan en onze Bedevaart mogen verder zetten.
Om af te sluiten zouden we een kleine gunst willen vragen. Gezien de annulatie hebben we besloten dit jaar geen lidgelden te ontvangen. Moesten er leden zijn die toch een kleine bijdrage willen doen mag dit altijd
gestort worden op de rekening van de Broederschap. Zo kunnen we de lopende vaste kosten zoals drukwerk en verzekering blijven betalen. Rekeningnummer BE55 7350 4732 2244 op naam van de Broederschap van
Scherpenheuvel Duffel. Van harte bedankt !
Hopelijk tot volgend jaar,
Namens het bestuur van de Broederschap,
Jef Lauwereijssens
Voorzitter