parochie in Duffel Oost

~ Vormselcatechese ~ Enkele weken geleden zetten we stap 5 in Nijmegen. Daar kwamen we mensen uit bijbel-verhalen tegen. In het dorp zat de blinde Bartimeüs aan de poort van de synagoge, de herders zaten in het veld en Zacheüs bij het tolhuis. Bij het meer zaten de vissers en was er de herberg. In de stad ontmoetten we de keizer en sloten we aan bij de hogepriesters die Jezus veroordeelden. Zo liepen we een stukje met Jezus mee om zijn boodschap wat beter te begrijpen en te doen.