parochie in Duffel Oost

Op Aswoensdag is er om 8u een mis in het rustoord en om 19u in onze kerk.

Met Aswoensdag begint de veertigdagentijd.

Een tijd van boete in een sfeer van sterfelijkheid.

De mens, alhoewel hij het leven

meer en meer naar zijn hand kan zetten,

wordt niet graag herinnerd aan zijn eigen vergankelijkheid.

Aswoensdag en het kruis herinnert de mens aan deze werkelijkheid.

” Mens gedenk dat je van stof bent en tot stof terugkeert”.