Onze-Lieve-Vrouw Van Goede Wil

parochie in Duffel Oost

Vrijdagavond, 14 augustus gaat in onze parochie van O-.L-.Vrouw van Goede Wil te Duffel voor de 78-ste maal de “ Kaarskensprocessie” door de straten van Duffel- Oost.

wagenEr wordt verzameld op het kapelplein ( Bruul) vanaf 20.30 u. Ter plekke kunnen kaarsjes en windkapjes worden aangeschaft aan de kraampjes aan 1 euro.

Te 21 u. vertrekt de processie naast de kerk, gaat links de Kapelstraat in, rechts Kwakkelenberg, rechts Provinciestraat, rechts Kapelstraat om tenslotte aan de kerk links het kapelplein terug op te stappen. De processie wordt geopend door een achttal trommelaars voorafgegaan door het processiekruis, processievlag, 4 flambouwdragers en vlaggen van de verschillende parochiale verenigingen. Achter de trommelaars sluiten de processiegangers aan, gevolgd door misdienaars, priesters en de praalwagen met het mooi versierde beeldje.

Via een geluidsinstallatie luisteren de Parkieten de processie op, beurtelings afgewisseld door tientjes die voor de micro voorgebeden worden.

Voor de kerk staat een podium opgericht waar dan een openluchteucharistie wordt opgedragen met een vijftal priesters. De communie wordt uitgedeeld. Tenslotte wordt een individuele zegen aan iedereen persoonlijk gegeven met het prachtige Mariabeeldje. Deze eucharistie wordt opgeluisterd met gezangen van de Karekietjes.

Aan de bewoners van de processieomloop wordt gevraagd hun huizen met vlaggen, wimpels en Mariabeeldjes te versieren. Ook vriendelijk verzoek de auto’s van de omloop te verwijderen. Het kerkplein is verkeersvrij gemaakt vanaf 18 u. evenals parkeervrij langs de ene zijde. De parkings voor het O.C.M.W. zijn ook parkeervrij omdat daar de inwoners van het rustoord plaats kunnen nemen. Meer informatie bij pastoor Jan De Kinder op 015.31 15 86 of bij p.r. Louis Van Nylen op 015 31 33 51.

Meer info over en een uitgebreide geschiedenis van de Kaarskensprocessie vindt u hier.

Eucharistieviering rond Maria in de kerk van onze Lieve-Vrouw van Goede Wil:

  • Op woensdag 6 mei 2015 verzorgd door de KWB
  • Donderdag 14 mei Onze-Heer-Hemelvaart viering zoals op zondag
  • Op woensdag 20 mei 2015verzorgd door KvLv
  • Op woensdag 27 mei verzorgd door Femma

Bidden van het rozenhoedje aan de wijkkapelletjes:

  • Op dinsdag 5 mei om 19 uur aan het kapelletje van de Lentestraat verzorgd door KWB
  • Op dinsdag 19 mei om 19 uur aan het kapelletje van de Zijpstraat verzorgd door KvLv
  • Op dinsdag 26 mei om 19 uur aan het kapelletje van de Lentestraat verzorgd door KWB

Enkele foto’s van onze prachtig versierde kerk met Pasen:

IMG_0185 IMG_0203IMG_0196 IMG_0198  IMG_0205 IMG_0207

(door op de foto’s te klikken ziet u ze groter)

Palmzondag in het rustoord Sint Elisabeth:

IMG_0442 IMG_0445

Zondag 15 maart 2015 is de viering van 11u een gezinsviering.  Welkom!