parochie in Duffel Oost

tinne

Beste ouders,

Op 2 februari is het Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis en vieren we de opdracht van Jezus in de tempel.  Daarom is er een viering op zondag 30 januari 2022 om 11u waar we in het bijzonder zullen bidden voor de kindjes die in 2020 en 2021 gedoopt zijn. 

Het is een viering waar u zich geen zorgen hoeft te maken over uw luidruchtige of rondlopende kroost.  U krijgt er tevens het doopselaandenken mee naar huis dat het afgelopen jaar in onze kerk omhoog hing als herinnering aan het doopsel van uw kindje.

We nodigen jullie van harte uit voor deze viering.

Pastoor Jan De Kinder
en de werkgroep doopsel

Enkele foto’s van het vormsel op 26 september 2021. Hun dankviering is op zondag 21 november om 11u.

Begin november gedenken wij speciaal onze doden.
De parochianen die tussen 2 november 2020
en 31 oktober 2021 overleden zijn,
zullen in de Allerzielenviering van
maandag 1 november 2021 om 19 uur
met namen genoemd worden.
Het kruisje wordt tevens aan de familie overhandigd.

~ Vormselcatechese ~ Enkele weken geleden zetten we stap 5 in Nijmegen. Daar kwamen we mensen uit bijbel-verhalen tegen. In het dorp zat de blinde Bartimeüs aan de poort van de synagoge, de herders zaten in het veld en Zacheüs bij het tolhuis. Bij het meer zaten de vissers en was er de herberg. In de stad ontmoetten we de keizer en sloten we aan bij de hogepriesters die Jezus veroordeelden. Zo liepen we een stukje met Jezus mee om zijn boodschap wat beter te begrijpen en te doen.Onder een prachtig avondzonnetje ging onze kaarskensprocessie op 14 augustus 2021 van start. Dank aan de vele aanwezigen en aan alle helpende handen voor het welslagen van deze mooie processie en openluchtviering ter ere van Onze Lieve Vrouw.

EERSTE KAARSKENSPROCESSIE  na de coronatijd, op zaterdag 14 augustus 2021
Daarom verwachten we jullie allemaal om Maria ons aller moeder te danken dat Corona haast voorbij is.

Voor de 83-ste maal gaat de “ Kaarskensprocessie” ( zoals hier te Duffel gezegd wordt) door de straten van Duffel Oost op zaterdag 14 augustus. Er wordt verzameld op het kapelplein ( Bruul) vanaf 20.30 u. Ter plekke kunnen kaarsjes en windkapjes worden aangeschaft aan de kraampjes aan 1 euro.

Te 21 u. vertrekt de processie naast de kerk, gaat links de Kapelstraat in, rechts Kwakkelenberg, rechts Provinciestraat, rechts Kapelstraat om tenslotte aan de kerk links het kapelplein terug op te stappen. De processie wordt geopend door een achttal trommelaars voorafgegaan door het processiekruis, processievlag, 4 flambouwdragers en vlaggen van de verschillende parochiale verenigingen. Achter de trommelaars sluiten de processiegangers aan, gevolgd door misdienaars, priesters en de praalwagen met het mooi versierde beeldje.

Via een geluidsinstallatie luisteren de Parkieten de processie op, beurtelings afgewisseld door tientjes die voor de micro voorgebeden worden.

Voor de kerk staat een podium opgericht waar dan een openluchteucharistie wordt opgedragen.

Tenslotte wordt een individuele zegen aan iedereen persoonlijk gegeven met het prachtige Mariabeeldje.

Deze eucharistie wordt opgeluisterd met gezangen van de Karekietjes.

Aan de bewoners van de processieomloop wordt gevraagd hun huizen met vlaggen, wimpels en Mariabeeldjes te versieren. Ook vriendelijk verzoek de auto’s van de omloop te verwijderen. Het kapelplein is verkeersvrij gemaakt vanaf 18 u. evenals parkeervrij langs de ene zijde. De parkings voor het O.C.M.W. zijn ook parkeervrij omdat daar de inwoners van het rustoord plaats kunnen nemen. Meer informatie bij pastoor Jan De Kinder op 015.31 15 86


Ook in het voorjaar 2021 bepaalt de CORONA-pandemie nog steeds ons dagelijks leven. We hebben de afgelopen tijd binnen het bestuur de actualiteit verder opgevolgd en de organisatie van de bedevaart overwogen.
Gezien de maatregelen die nog steeds van kracht zijn en de huidige evolutie hebben we na veel wikken en wegen met pijn in het hart moeten vaststellen dat er nog teveel onzekerheden zijn om een veilige en aangename bedevaart te organiseren. Daarom annuleren we ook dit jaar de bedevaart naar Scherpenheuvel. Ook al zijn er in mei misschien een paar versoepelingen mogelijk, het is zeer onwaarschijnlijk dat we in groep veilig en wettelijk de baan op kunnen, laat staan dat we ons ergens in groep kunnen aanbieden bij een rustplaats of in Scherpenheuvel zelf.
Als bestuur zouden we het fijn vinden moesten onze bedevaarders het Onze Lieve Vrouwke van Scherpenheuvel niet zouden vergeten. We moedigen jullie aan om, van zodra het terug mag en kan, Haar eens een bezoekje te brengen en Haar te vragen dat we volgend jaar terug met zen allen welkom zijn als groep.
Daarom, zet vooral woensdag 25 en donderdag 26 mei 2022 al in jullie agenda en laat ons met zijn allen bidden dat we dan terug samen op pad mogen gaan en onze Bedevaart mogen verder zetten.
Om af te sluiten zouden we een kleine gunst willen vragen. Gezien de annulatie hebben we besloten dit jaar geen lidgelden te ontvangen. Moesten er leden zijn die toch een kleine bijdrage willen doen mag dit altijd
gestort worden op de rekening van de Broederschap. Zo kunnen we de lopende vaste kosten zoals drukwerk en verzekering blijven betalen. Rekeningnummer BE55 7350 4732 2244 op naam van de Broederschap van
Scherpenheuvel Duffel. Van harte bedankt !
Hopelijk tot volgend jaar,
Namens het bestuur van de Broederschap,
Jef Lauwereijssens
Voorzitter