parochie in Duffel Oost

tinne

Dinsdagavond, 14 augustus gaat in onze parochie voor de 81-ste maal de “ Kaarskensprocessie” door de straten van Duffel- Oost.

Er wordt verzameld op het kapelplein ( Bruul) vanaf 20.30 u. Ter plekke kunnen kaarsjes en windkapjes worden aangeschaft aan de kraampjes aan 1 euro.

 

Te 21 u. vertrekt de processie naast de kerk, gaat links de Kapelstraat in, rechts Kwakkelenberg, rechts Provinciestraat, rechts Kapelstraat om tenslotte aan de kerk links het kapelplein terug op te stappen. De processie wordt geopend door een achttal trommelaars voorafgegaan door het processiekruis, processievlag, 4 flambouwdragers en vlaggen van de verschillende parochiale verenigingen. Achter de trommelaars sluiten de processiegangers aan, gevolgd door misdienaars, priesters en de praalwagen met het mooi versierde beeldje.

Via een geluidsinstallatie luisteren de Parkieten de processie op, beurtelings afgewisseld door tientjes die voor de micro voorgebeden worden.

Voor de kerk staat een podium opgericht waar dan een openluchteucharistie wordt opgedragen met een vijftal priesters. De communie wordt uitgedeeld. Tenslotte wordt een individuele zegen aan iedereen persoonlijk gegeven met het prachtige Mariabeeldje. Deze eucharistie wordt opgeluisterd met gezangen van de Karekietjes.

Aan de bewoners van de processieomloop wordt gevraagd hun huizen met vlaggen, wimpels en Mariabeeldjes te versieren. Ook vriendelijk verzoek de auto’s van de omloop te verwijderen. Het kerkplein is verkeersvrij gemaakt vanaf 18 u. evenals parkeervrij langs de ene zijde. De parkings voor het O.C.M.W. zijn ook parkeervrij omdat daar de inwoners van het rustoord plaats kunnen nemen. Meer informatie bij pastoor Jan De Kinder op 015.31 15 86 of bij p.r. Louis Van Nylen op 015 31 33 51 of op deze pagina van onze website.

Ons koor klinkt al vele jaren tijdens de zondagsviering van 11 uur in de kapel. Vroeger zongen we o.l.v. wijlen François Cuypers, oprichter d.d. 04 september 1968. Nu worden we begeleid door dirigente Lut Pyck en pianist Jan Op de Beeck.

Wij nodigen U uit om op zondag 9 september 2018 ons 50-jarig bestaan te vieren.
De eucharistieviering van 11 uur gaat door in de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Goede Wil.  Aansluitend is er een receptie in de bovenzaal van het Wilgenhof. U bent van harte welkom!

Op Paaszondag zijn er vieringen in onze kerk om:

 • 11u (gezinsviering)
 • 19u

Vrolijk Pasen aan iedereen!

We zitten in rechte lijn naar Pasen. Vier met ons mee tijdens de Goede Week op volgende momenten:

 • Palmzondag: eucharistieviering met palmwijding
  • zaterdag 24 maart: 19u in de kerk
  • zondag 25 maart: 9u in het rustoord, 11u en 19u in de kerk
   Wegens een tekort aan buxus is het aan te raden uw eigen groen mee te brengen!
 • Maandag 26 maart: 19.30u: chrisma-viering in de kathedraal in Mechelen
 • Dinsdag 27 maart: 19u in de kerk: biechtviering met handoplegging
  Na de viering is er gelegenheid tot persoonlijke biecht
 • Woensdag 28 maart: 19u in de kerk: bijzondere viering tijdens de veertigdagentijd
 • Witte Donderdag 29 maart:
  • 16u in het rustoord: eucharistieviering met korte aanbidding
  • 19u in de kerk: eucharistieviering met korte aanbidding
 • Goede Vrijdag 30 maart:
  • 15u in de kerk: kruisweg
  • 16u in het rustoord: kruisweg
  • 19u in de kerk: herdenking van het lijden en de dood van Christus
 • Stille Zaterdag 31 maart:
  • 16u in het rustoord
  • 17.30u tot 18u in de kerk: biechtgelegenheid
  • 19u in de kerk: PAASWAKE
 • Paaszondag 1 april:
  • 11u in de kerk: gezinsviering
  • 19u in de kerk
 • Paasmaandag 2 april:
  • 19u in de kerk

Voor de misintenties en de uren van de gewone missen in het rustoord, kunt u op de pagina misintenties terecht.

Op Aswoensdag is er om 8u een mis in het rustoord en om 19u in onze kerk.

Met Aswoensdag begint de veertigdagentijd.

Een tijd van boete in een sfeer van sterfelijkheid.

De mens, alhoewel hij het leven

meer en meer naar zijn hand kan zetten,

wordt niet graag herinnerd aan zijn eigen vergankelijkheid.

Aswoensdag en het kruis herinnert de mens aan deze werkelijkheid.

” Mens gedenk dat je van stof bent en tot stof terugkeert”.

Aan alle ouders die in 2017 een kindje lieten dopen,
aan alle kinderen die in 2018 hun eerste communie doen,
aan alle andere kinderen,

op 2 februari is het Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis en vieren we de opdracht van Jezus in de tempel.  Daarom is er een speciale viering op zaterdag 3 februari 2018 om 16u waar we in het bijzonder zullen bidden voor de kindjes die in 2017 gedoopt zijn.  Het is een viering op kindermaat waar u zich geen zorgen hoeft te maken over uw luidruchtige of rondlopende kroost.  U krijgt er tevens het doopselaandenken mee naar huis dat het afgelopen jaar in onze kerk omhoog hing als herinnering aan het doopsel van uw kindje.

Tijdens deze viering vindt ook de naamopgave voor de eerste communicantjes plaats en zal er een kinderzegen zijn voor alle aanwezige kinderen.

Lourdes met Autocar 2018

Programma:

donderdag 19 juli 2018:

Vertrek om 6.30u. te Duffel aan de kerk van

Onze-Lieve-Vrouw van Goede Wil

Havrincourt :   gelegenheid tot ontbijt

– Brussel – Compiègne -Parijs –

middagmaal Orléans,

Angoulême: avondmaal en overnachting.

Vrijdag 20 juli:

Angoulême: 6.15. wekken.

6.45. ontbijt  

vertrek 7.30u. langs autobaan  richting Bordeaux

middagmaal:   LOURDES

Namiddag: Bezoek aan de Grot

Bezoek aan heiligdom

Avond : kijken naar lichtprocessie. 21.u.

 

Zaterdag 21 juli

Voormiddag: Vrij of bezoek aan een of twee museums

 in groep.

Namiddag :  Uitstap naar Gavarnie 13.30 uur

 vertrek te Gavarnie om 16.30 uur

Avond : Lichtprocessie: 21u

zondag 22 juli:

 

Voormiddag: Eucharistieviering te Lourdes

Maken van groepsfoto

Namiddag :    14 uur rondrit met het treintje te Lourdes

17u : Sacramentsprocessie

Avond : Lichtprocessie : 21 u

 

Maandag : 23 juli   

 

Voormiddag: Grote  Kruisweg 7.30 uur

Kleine kruisweg om 10 uur

Namiddag :    Uitstap naar de grotten van Bétharam

Avond : Lichtprocessie : 21 u

 

Dinsdag : 24 juli

 

Voormiddag : Bezoek aan Cité Secours of  naar Bartrès

met Eucharistieviering

Namiddag :    Vrij.

17u : Sacramentsprocessie

Avond : Lichtprocessie : 21 u

 

Woensdag 25 juli

 

Voormiddag: 9.30 uur Internationale mis

vrij

Namiddag: vertrek via Pau en Langon door de

wijnstreek van Bordeaux   

Avond : Angoulême: avondmaal en

Overnachting

Donderdag 26 juli

Ochtend: Angoulême: 6.15. wekken.

6.45. ontbijt  

vertrek om 7.30u  naar Tours

verder door het Loire dal

middagmaal: Orléans

En via de ring van Parijs naar Brussel,

Thuiskomst : +- 21u

 

verantwoordelijke:   Pastoor  Jan De Kinder

  Kapelstraat 10

2570 Duffel

Tel 015.31.15.86

Email; jan@esiv.com

 

Prijs: Volpensioen en twee uitstappen

          730 Euro  per persoon als u met twee de kamer deelt

         850 Euro  per persoon als u een één persoonskamer wenst

Inschrijven vóór 1 februari 2018

 

Gelieve bij inschrijving een voorschot te betalen van 200 Euro

op rekenining:   Nr. 779-5949849.97

Bedevaart O.-L.-V.  van Goede  Wil

Kapelstraat 10

2570 Duffel

Mededeling “ ‘uw naam’  en bedevaart bus”

P.S. Uw inschrijving is pas vast als voorschot betaald is

 

Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt!