parochie in Duffel Oost

tinne

Dit jaar is alles anders.
We zullen geen Kerstmis kunnen vieren zoals we dat gewend zijn.
Van de overheid mogen we vieringen tot 15 personen houden, maar we kunnen geen 100 vieringen in 1 Kerstweekend proppen. We willen ook geen mensen uitsluiten en terug naar huis moeten sturen.
Daarom hebben we besloten om de vieringen nog niet te laten doorgaan.

U kan wel elke dag onze mooie kerststal komen bewonderen, een kaarsje komen branden of bidden in onze kerk. Hou moed, draag zorg voor elkaar door de regels te respecteren en blijf gezond.
We wensen u nog een mooie advent, een vredevolle Kerstmis en een gezond 2021!

Op vrijdag 30 oktober 2020 overleed te Herselt, in het WZC Sint-Barbara, priester Flor Rens. Hij werd geboren te Houtvenne op 15 april 1925. Hij werd priester gewijd op 22 juli 1951 en was pastoor van onze parochie van 1968 tot 1992.

Flor werd eerst leraar aan het Sint-Romboutscollege te Mechelen. In 1968 werd hij pastoor te Duffel, Onze-Lieve-Vrouw van Goede Wil. Vanaf 1985 was hij tevens aalmoezenier van het Wit-Gele Kruis arrondissement Mechelen en van het O.C.M.W.-rusthuis Sint-Elizabeth te Duffel. In 1992 ging hij met pensioen.

Flor was een diep gelovig en joviaal priester, bekommerd om de mensen voor wie hij verantwoordelijk was. In het Sint-Rombouts-college, waar hij de functie had van tuchtprefect, werd hij door zijn streng maar rechtvaardig optreden gewaardeerd door de leerlingen.

In de parochie van Onze-Lieve-Vrouw van Goede wil in Duffel was hij de opbouwer en bezieler van een levendige kerkgemeenschap, die zich uitstrekte tot buiten de parochiegrenzen. Dat is hem gelukt zowel door zijn  discrete opvang van mensen die altijd bij hem terecht konden, als door zijn inzet voor een verzorgde liturgie en zijn zorg voor een mooi en net kerkgebouw.

Gedenk hem in uw gebed.

Vanaf maandag 2 november 2020 mogen er geen eucharistievieringen meer plaatsvinden om de verspreiding van het Corona-virus te vermijden. De vieringen van zondag 1 november gaan nog door, maar met maximum 40 personen die een mondmasker dragen, afstand houden en de instructies ter plekke volgen. Blijf thuis als u zich ook maar een beetje ziek voelt.

Deze maatregelen gelden (voorlopig?) tot en met zondag 13 december. Onze kerk blijft open zodat u steeds kan komen bidden of een kaarsje kan komen branden. Begrafenissen gaan door met een maximum van 15 personen.

Blijf gezond en zorg voor elkaar. Hopelijk tot in de Advent!

Begin november gedenken we onze overledenen.
De parochianen die tussen 1 november 2019
en 31 oktober 2020  overleden zijn,
zullen in de Allerzielenviering,
zondag 1 november 2020 om 19 uur,
met naam genoemd worden.
Het kruisje wordt tevens aan de familie overhandigd.

Op zaterdag 3 oktober kregen deze 12-jarigen het – wegens corona uitgestelde – vormsel.

Het vormsel van 2020 is nog maar enkele dagen geleden gepasseerd en de voorbereiding op het vormsel van 2021 is al gestart. Alle informatie vind je op onze pagina over het vormsel.

Op 27 september 2020 had eindelijk de eerste communie plaats. Een fijne viering voor 25 kinderen – met de nodige coronamaatregelen – in een gezellige en mooi versierde kerk, waarvoor dank aan vele!