parochie in Duffel Oost

tinne

Op zaterdag 5 januari zullen vormelingen samen met hun catechisten van de parochie Onze-Lieve-Vrouw van Goede Wil sterzingen voor een goed doel.  Laten we ons hart openstellen voor dit gebeuren. 

 

Het solistenensemble Peli Musica nodigt je uit voor een stemmig kerstconcert.
De prachtig versierde Kapel van O.L.V. van Goede Wil dompelt je helemaal onder in de traditionele kerstsfeer. In dit mooie kader brengen de Peli-Muzikanten heerlijk gevarieerde kerstklanken: van licht klassiek tot modern, met zang of instrumentale muziek, solo of in ensemble.
Na het concert word je vergast op een drankje, een hapje en een gezellige kerstbabbel.

Peli Musica wenst je alvast zalige feestdagen … en misschien tot dan.

Zondag 23 december om 15u.
Kapel O.L.Vrouw van Goede Wil, Bruul 1, 2570 Duffel
Kaarten: €12 / studenten €7 aan de kassa
Info en reservaties: pelimusicaduffel@gmail.com/ 0484 05 28 71

Afgelopen zondag was de eerste zondag van de Advent.  Traditiegetrouw mogen de kinderen dan in de gezinsviering een adventskrans maken.  Er waren weer veel kinderen aanwezig. Hierbij enkele sfeerfoto’s.

17 oktober was het zover: AZ Sint-Maarten in Mechelen opende de deuren voor patiënten en bezoekers.
Het is even wennen, de kliniek niet vlakbij te hebben en terecht te komen in een groter complex,
waar de anonimiteit  misschien ook groter zal zijn.
De wet op de privacy blijft gelden:
de kliniek mag geen patiëntengegevens zomaar doorgeven.
Eerder bezocht Pastoor Jan De Kinder regelmatig de parochianen die in de kliniek werden opgenomen.
Het is zijn bedoeling deze goede gewoonte ook nu verder te zetten.
Ziekenbezoek is belangrijk en kan deugd doen.
Hierbij vragen we uw hulp om dit verder mogelijk te maken.
Iemand die weet of er een familielid, een buur of een kennis werd opgenomen in de kliniek
en waarbij een bezoekje van de Pastoor welgekomen zou zijn,
gelieve enkele gegevens aan  hem door te geven:
naam en eventueel afdeling + kamernummer.
Zo wordt het voor hem ook in deze nieuwe situatie eenvoudiger om zieke parochianen in de kliniek te bereiken.

Met dank.
Pastoor Jan De Kinder telefoonnummer 015.31.15.86
Email jan@esiv.com

Om dit vlot te laten verlopen wordt  er een brief huis aan huis bezorgd,

( deze brieven zijn ook beschikbaar in de kerk.)

zodat dit alles rond is tegen 15 november 2018

Volgende betalingswijzen zijn mogelijk:

  1. door betaling langs uw financiële instelling.

   Betalingen gebeuren op rekening: BE38-7330-0337-9872

    Duffels parochieblad

  1. door betaling op de pastorij ( liefst op dinsdag voormiddag)
  2.  door het in de brievenbus van de pastorij te stoppen

Kapelstraat 10  2570 Duffel.

De abonnementsprijs is 37 euro. voor een gans jaar

Opgelet zorg er voor dat uw naam en adres, eventueel telefoonnummer

juist en duidelijk is ingevuld ( in drukletters ). Dank bij voorbaat.

Op zaterdag 27 oktober 2018 zingen we een dankmis voor de vele mooie zangjaren en gedenken we onze overleden medezangers . (kerk van O.-L.-V.-van Goede Wil  — Duffel)

Iedereen is van harte uitgenodigd om samen met ons te vieren .

 

KORTE GESCHIEDENIS VAN HET PARKIETENKOOR

 

PARKIETEN is een heel toevallig gekozen naam . In 1968 waren er in de kerk van O.-L.-V.- van Goede Wil ook al Nachtegalen (vrouwenkoor voor de zondagsmis om 8 uur) , Karekieten (verzorgden de zondagsmis om 10 uur) en de Karekietjes (kinderkoor die de zondagsmis om 11u30 verzorgden) .

Op zaterdagavond was er toen nog altijd een gelezen mis en Pastoor Rens vroeg aan een aantal mensen om onder leiding van Maria Schirl elke zaterdag de avondmis te komen zingen . Het PARKIETENKOOR was geboren !

 

 

In 1975 stelde Louis Florus aan het koor voor om met Kerstmis de misviering vierstemmig op te luisteren . Het koor werd opgedeeld in sopranen , alten , tenoren en bassen . Deze uitvoering werd zeer enthousiast onthaald en tot op heden zingen we nog steeds vierstemmig !  Vanaf dan bleef Louis Florus onze orgelist en dirigent .

 

 

 

Voor speciale gelegenheden werden uniformen aangeschaft en het koor was klaar voor een carrière met ontelbare huwelijksmissen , begrafenismissen , jubileums  enz ; ook tot ver buiten Duffel . De middernachtmissen werden ingekleed met evocaties in zelfgemaakte decors (stal , herberg , …)

In 1978 gaven we een kerstconcert samen met het koor Sint-Amandus (uit Antwerpen) hier in Duffel, Schoten en Antwerpen .

In 1984 verzorgden we weer een kerstconcert samen met Brass Band Willebroek en in 1991 zongen we op een Wieneravond samen met enkele bekende solisten .

In 1987 , naar aanleiding van 350 jaar beeldje van O.L.V. van Goede Wil , speelden we mee in een historische evocatie : “De Wilg van Hoop en Glorie” in een regie van Octaaf Duerinckx .

In 1991 werden we gevraagd om de TV-eucharistieviering op te luisteren vanuit de kerk van O.-L.-Vrouw van Goede Bijstand in Brussel . Daarna zongen we ook de misviering in de St.-Michielskathedraal in Brussel .

Vanaf 1984 namen we als koor ook actief deel aan de door de gemeentelijke cultuurraad ingerichte 11 juli vieringen , dit met zang en een beetje show omdat niet alleen het oor , maar ook het oog belangrijk is .

In het ziekenhuis zongen we  voor de zieken op feestdagen in de kapel de misvieringen . Hieruit groeide de vriendschap met pater Weemaes . Ook in het klooster werden feestzittingen muzikaal opgeluisterd . In 1984 werd in samenwerking met pater Weemaes een “bezinningscassette” , getiteld  “Geen Vreemde God” , opgenomen in een professionele opnamestudio in Schoten .

Wanneer koorleden hun huwelijksjubileum vierden (25-jarig , 30-jarig , 50-jarig) gebeurde dit telkens in het gezelschap van hun familie , vrienden én het koor . Voor ieder jubilerend paar werd door het koor een avondvullende show gebracht , telkens in verschillende delen : tijdens de receptie , tussen de verschillende maaltijden , enz . De teksten van de liedjes waren steeds op hun lijf geschreven en gingen over allerlei anekdotes uit hun leven .

Alle kleren en accessoires werden ten huize Florus gemaakt : hoeden á la Fabiola , kepies van de gasmaatschappij , douane , luchtmacht , zeemacht , Schotten , enz . Alle koorleden hielpen hieraan mee . De bijhorende dansjes werden in de garage aangeleerd en geoefend , charleston , French can-can , de Lancier …. . Onze mannen dansten ook als prima ballerina’s oogstrelende menuetten of als stoere Schotten in kilts een Schotse volksdans .

Daarna werden we ook gevraagd door diverse Duffelse verenigingen (CVP , Socialistische gepensioneerden , KAV , KVLV , KVG , Cultuurraad bij de huldiging van de culturele werkers , ….) Telkens werden de liedjes en de teksten aangepast aan de mensen die in de zaal aanwezig waren .

Meer dan 20 jaar hebben we dit gedaan . Al deze shows vereisten natuurlijk ook extra repetities , buiten de wekelijkse mis herhalingen op dinsdagavond . Het gebeurde op donderdagavond bij de familie Florus .

In 2002 , bij de 65ste kaarskensprocessie had Bert Van Winkel een Maria-evocatie op touw gezet en ons Parkietenkoor bracht dit schouwspel op het Kapelleplein , juist voor de Kaarskensprocessie.

Gedurende 14 jaar nam het koor ook deel aan de door de parochie ingerichte Kerstmarkt . Naast het onvermijdelijke eten en drinken verkochten we daar ook zelfgemaakte kerstartikelen die gemaakt werden door onze knutselende koorleden . Elke zondagavond werd hiervoor verzamelen geblazen .

Vanaf 1990 gingen we ieder jaar zingen in de Basiliek van Scherpenheuvel voor onze Duffelse bedevaarders . Elke 6de januari trokken we op als 3 koningen op onze vaste adressen .

In 2003 overleed Louis Florus , de bezieler en drijvende kracht van het koor . Hij had Fred, zijn zoon, opgedragen om zijn taak over te nemen en verder te werken met de Parkieten .

 

In 2004 hebben we onze eerste CD opgenomen in de kapel , met eigen materiaal , en tot op heden hebben we op die manier reeds 6 CD’s ingeblikt , waaronder een Kerst CD , meerdere met vierstemmige liederen uit ons repertoire en eentje met gekende operettedeuntjes . Deze dienen als herinnering voor later voor de koorleden (en voor een aantal vrienden en sympathisanten) .

Hoewel we nu geen shows meer geven blijven we nog regelmatig samen feesten . We hebben onze jaarlijkse lotto-avond , een mosselfeest , een nieuwjaarsfeest , enz . Telkens er iemand verjaart is er na de repetitie een traktatie .

Ondertussen zingt ons PARKIETENKOOR reeds 50 jaar trouw de zaterdagmis , steeds 4-stemmig en altijd belangeloos en onbezoldigd . De zangactiviteiten beperken zich heden tot de wekelijkse repetitie en het zingen van de wekelijkse zaterdagavondmis . We blijven dit doen zolang we nog allemaal op het oksaal geraken !

We hopen het zo toch nog een tijdje verder te blijven uitzingen !

Al lang keken we er naar uit. Eindelijk konden we met velen ons gouden jubileum vieren. Het was een feestelijke viering met een mooi slotlied gezongen door een groot gelegenheidskoor van oude en huidige leden. Daarna volgde een receptie waarop we ons gedenkboek overhandigden aan onze pastoor. Het was een gezellig weerzien van vele oud-leden. De huidige koorleden sloten deze leuke dag af met een gezellig etentje . Dank u wel aan allen die erbij waren!

Ons koor klinkt al vele jaren tijdens de zondagsviering van 11 uur in de kapel. Vroeger zongen we o.l.v. wijlen François Cuypers, oprichter d.d. 04 september 1968. Nu worden we begeleid door dirigente Lut Pyck en pianist Jan Op de Beeck.

Wij nodigen U uit om op zondag 9 september 2018 ons 50-jarig bestaan te vieren.
De eucharistieviering van 11 uur gaat door in de kapel Onze-Lieve-Vrouw van Goede Wil.  Aansluitend is er een receptie in de bovenzaal van het Wilgenhof. U bent van harte welkom!