Onze-Lieve-Vrouw Van Goede Wil

parochie in Duffel Oost

Ook in het voorjaar 2021 bepaalt de CORONA-pandemie nog steeds ons dagelijks leven. We hebben de afgelopen tijd binnen het bestuur de actualiteit verder opgevolgd en de organisatie van de bedevaart overwogen.
Gezien de maatregelen die nog steeds van kracht zijn en de huidige evolutie hebben we na veel wikken en wegen met pijn in het hart moeten vaststellen dat er nog teveel onzekerheden zijn om een veilige en aangename bedevaart te organiseren. Daarom annuleren we ook dit jaar de bedevaart naar Scherpenheuvel. Ook al zijn er in mei misschien een paar versoepelingen mogelijk, het is zeer onwaarschijnlijk dat we in groep veilig en wettelijk de baan op kunnen, laat staan dat we ons ergens in groep kunnen aanbieden bij een rustplaats of in Scherpenheuvel zelf.
Als bestuur zouden we het fijn vinden moesten onze bedevaarders het Onze Lieve Vrouwke van Scherpenheuvel niet zouden vergeten. We moedigen jullie aan om, van zodra het terug mag en kan, Haar eens een bezoekje te brengen en Haar te vragen dat we volgend jaar terug met zen allen welkom zijn als groep.
Daarom, zet vooral woensdag 25 en donderdag 26 mei 2022 al in jullie agenda en laat ons met zijn allen bidden dat we dan terug samen op pad mogen gaan en onze Bedevaart mogen verder zetten.
Om af te sluiten zouden we een kleine gunst willen vragen. Gezien de annulatie hebben we besloten dit jaar geen lidgelden te ontvangen. Moesten er leden zijn die toch een kleine bijdrage willen doen mag dit altijd
gestort worden op de rekening van de Broederschap. Zo kunnen we de lopende vaste kosten zoals drukwerk en verzekering blijven betalen. Rekeningnummer BE55 7350 4732 2244 op naam van de Broederschap van
Scherpenheuvel Duffel. Van harte bedankt !
Hopelijk tot volgend jaar,
Namens het bestuur van de Broederschap,
Jef Lauwereijssens
Voorzitter

Dit jaar is alles anders.
We zullen geen Kerstmis kunnen vieren zoals we dat gewend zijn.
Van de overheid mogen we vieringen tot 15 personen houden, maar we kunnen geen 100 vieringen in 1 Kerstweekend proppen. We willen ook geen mensen uitsluiten en terug naar huis moeten sturen.
Daarom hebben we besloten om de vieringen nog niet te laten doorgaan.

U kan wel elke dag onze mooie kerststal komen bewonderen, een kaarsje komen branden of bidden in onze kerk. Hou moed, draag zorg voor elkaar door de regels te respecteren en blijf gezond.
We wensen u nog een mooie advent, een vredevolle Kerstmis en een gezond 2021!

Op vrijdag 30 oktober 2020 overleed te Herselt, in het WZC Sint-Barbara, priester Flor Rens. Hij werd geboren te Houtvenne op 15 april 1925. Hij werd priester gewijd op 22 juli 1951 en was pastoor van onze parochie van 1968 tot 1992.

Flor werd eerst leraar aan het Sint-Romboutscollege te Mechelen. In 1968 werd hij pastoor te Duffel, Onze-Lieve-Vrouw van Goede Wil. Vanaf 1985 was hij tevens aalmoezenier van het Wit-Gele Kruis arrondissement Mechelen en van het O.C.M.W.-rusthuis Sint-Elizabeth te Duffel. In 1992 ging hij met pensioen.

Flor was een diep gelovig en joviaal priester, bekommerd om de mensen voor wie hij verantwoordelijk was. In het Sint-Rombouts-college, waar hij de functie had van tuchtprefect, werd hij door zijn streng maar rechtvaardig optreden gewaardeerd door de leerlingen.

In de parochie van Onze-Lieve-Vrouw van Goede wil in Duffel was hij de opbouwer en bezieler van een levendige kerkgemeenschap, die zich uitstrekte tot buiten de parochiegrenzen. Dat is hem gelukt zowel door zijn  discrete opvang van mensen die altijd bij hem terecht konden, als door zijn inzet voor een verzorgde liturgie en zijn zorg voor een mooi en net kerkgebouw.

Gedenk hem in uw gebed.

Vanaf maandag 2 november 2020 mogen er geen eucharistievieringen meer plaatsvinden om de verspreiding van het Corona-virus te vermijden. De vieringen van zondag 1 november gaan nog door, maar met maximum 40 personen die een mondmasker dragen, afstand houden en de instructies ter plekke volgen. Blijf thuis als u zich ook maar een beetje ziek voelt.

Deze maatregelen gelden (voorlopig?) tot en met zondag 13 december. Onze kerk blijft open zodat u steeds kan komen bidden of een kaarsje kan komen branden. Begrafenissen gaan door met een maximum van 15 personen.

Blijf gezond en zorg voor elkaar. Hopelijk tot in de Advent!

Begin november gedenken we onze overledenen.
De parochianen die tussen 1 november 2019
en 31 oktober 2020  overleden zijn,
zullen in de Allerzielenviering,
zondag 1 november 2020 om 19 uur,
met naam genoemd worden.
Het kruisje wordt tevens aan de familie overhandigd.

Op zaterdag 3 oktober kregen deze 12-jarigen het – wegens corona uitgestelde – vormsel.