Onze-Lieve-Vrouw Van Goede Wil

parochie in Duffel Oost

Het vormsel van 2020 is nog maar enkele dagen geleden gepasseerd en de voorbereiding op het vormsel van 2021 is al gestart. Alle informatie vind je op onze pagina over het vormsel.

Op 27 september 2020 had eindelijk de eerste communie plaats. Een fijne viering voor 25 kinderen – met de nodige coronamaatregelen – in een gezellige en mooi versierde kerk, waarvoor dank aan vele!


Dit jaar zijn er helaas geen parochiefeesten omwille van de corona-maatregelen. Hopelijk kunnen we volgend jaar weer genieten van dit gezellig samenzijn!

We zijn in de laatste rechte lijn om de uitgestelde eerste communie en het uitgestelde vormsel te vieren!
De eerste communie zal doorgaan op zondag 27 september om 9.30u.
Het vormsel op zaterdag 3 oktober om 9.30u.

Repetities eerste communie:

dinsdag   22 september 2020 van 16.00 uur tot 17. uur in de kerk.

donderdag  24 september 2020 van 16.00 uur tot 17. uur in de kerk.

zaterdag   26 september 2020 van 13.00 uur tot 14. uur in de kerk.

Repetities vormsel:

– Zaterdag   5 september 2020 van 13.30u tot 15u

– Zaterdag 12 september 2020 van 14.15u tot 15.45u

– Zaterdag 19 september 2020 van 15u tot 16.30u 

– Dinsdag 29 september 2020 van 18u tot 19.30u 

– Donderdag   1  oktober 2020 van 18u tot 19.30u

De 83ste Kaarskensprocessie zal dit jaar niet doorgaan. Dit omdat de corona-cijfers in stijgende lijn zijn en de alarmgrens bereikt is. En wij daardoor ook een negatief bericht hebben ontvangen van de overheid.

Beste parochianen,

Vanaf het weekend van 13 en 14 juni 2020 zullen de vieringen in de kapel terug doorgaan. We zijn blij jullie terug te zien en hopen dat jullie in goede gezondheid verkeren! Om het corona-virus niet verder te verspreiden, is het belangrijk om de instructies te volgen die je ter plekke krijgt. Uiteraard gelden ook hier de algemene maatregelen, voor ieders gezondheid:

  • Hou steeds minstens 1,5 meter afstand van elkaar, ook bij het binnen komen en buiten gaan.
  • Geef geen handdruk of zoen.
  • Nies of hoest in je elleboog.
  • Blijf thuis als je ziek bent.

Gezien de door de overheid genomen beschermingsmaatregelen tijdens deze CORONA-crisis, heeft het bestuur van de Broederschap O. L. Vrouw van Scherpenheuvel beslist dat de bedevaart van 2020 niet zal plaats vinden.  Dit is voor het bestuur geen gemakkelijke beslissing geweest.  Zeker niet te weten dat het de 1e keer is in haar 183-jarig bestaan dat de bedevaart niet zal plaats vinden.  Zelfs de 2 wereldoorlogen konden de bedevaart niet verhinderen om door te gaan.  Doch het bestuur is van mening dat de gezondheid van haar leden en bedevaarders op de 1e plaats staat.  Zelfs al zouden de maatregelen tegen einde mei versoepeld worden, zou het niet verstandig zijn de bedevaart te laten plaats vinden.  Laat staan dat het praktisch haalbaar zou zijn, niet wetende dat stopplaatsen, overnachtingsplaatsen beschikbaar kunnen zijn.

Graag kijken we al uit naar de bedevaart van 2021, die dan zal plaats vinden op woensdag 12 en donderdag 13 mei.

Het bestuur wenst al haar leden, bedevaarders, hun familie en vrienden een goede gezondheid toe.

Laat ons ten slotte bidden dat deze crisis snel voorbij mag zijn en dat we gespaard mogen blijven van enigerlei leed.

Namens het bestuur van de Broederschap

Beste ouders, beste kinderen,

Wij hopen dat jullie en je familieleden nog allemaal gezond zijn!

Wij hebben eindelijk nieuws over een nieuwe datum voor de eerste communie van onze kinderen.  

In onze parochie zal de eerste Communie doorgaan op zondag 27 september 2020 om 9.30  u.

Ouderavond: donderdag  17 september 2020 om 20 uur in de bovenzaal van het Wilgenhof.

Repetities in de kerk:

maandag 21 september 2020 van 13.30 uur tot 15.00 uur in de kerk.
(deze repetitie gaat door onder de schooluren)

dinsdag   22 september 2020 van 16.00 uur tot 17.30 uur in de kerk.

donderdag  24 september 2020 van 16.00 uur tot 17.30 uur in de kerk.

zaterdag   26 september 2020 van 13.00 uur tot 14.30 uur in de kerk.

zondag       27 september 2020  om 9.30 uur heeft hun  eerste communie plaats.

Beste ouders, beste kinderen,

Wij hopen dat jullie en je familieleden nog allemaal gezond zijn!

Voor onze parochie zal het Vormsel doorgaan op zaterdag 3 oktober 2020 om 10u.

We zouden graag volgende dagen willen reserveren voor de repetities in de kerk:

– Zaterdag 5 september 2020 van 13.30u tot 15u

– Zaterdag 12 september 2020 van 13.30u tot 15u

– Zaterdag 26 september 2020 van 15u tot 16.30u

– Dinsdag 29 september 2020 van 18u tot 19.30u 

– Donderdag 1 oktober 2020 van 18u tot 19.30u

Tijdens de repetities wordt de viering van het Heilig Vormsel voorbereid en worden o.a. de liedjes ingeoefend, teksten gelezen, met de kinderen geoefend wanneer ze iets naar voor moeten brengen, enz…

Op deze oefenmomenten zijn alle kinderen zonder fout aanwezig!

We zijn er zeker van dat we er net als altijd een mooie viering van gaan maken!


De schorsing van alle publieke kerkelijke vieringen is door de bisschoppen verlengd tot en met 19 april. Alle bijeenkomsten tot eind april vervallen of worden verschoven naar een latere datum.

Het vormsel wordt verschoven en zal mogelijk doorgaan in september of oktober 2020, afhankelijk van de beschikbaarheid van de vormheer.