Onze-Lieve-Vrouw Van Goede Wil

parochie in Duffel Oost

Zondag 1 december 2019 begon de advent. Tijdens de gezinsviering mochten de aanwezige kinderen een adventskrans versieren die ze nadien mee naar huis kregen.

Zondag 1 december 2019 begint de advent. Iedereen is welkom om mee te komen vieren in onze gezinsviering.

HERNIEUWING VAN HET PAROCHIEBLAD:

Heb jij je abonnement al vernieuwd? Uiterlijk tegen 15 november 2019!

Volgende betalingswijzen zijn mogelijk:

1. door betaling langs uw financiële in stelling.

    Betalingen gebeuren op rekening: BE38-7330-0337-9872

     Duffels parochieblad

2. door betaling op de pastorij ( liefst op dinsdag voormiddag tussen 10 en 12 uur)

3.  door het in de brievenbus van de pastorij te stoppen 

Kapelstraat 10  2570 Duffel.

De abonnementsprijs is 38 euro. voor een gans jaar

Opgelet zorg er voor dat uw naam en adres, eventueel telefoonnummer

juist en duidelijk is ingevuld ( in drukletters ). Dank bij voorbaat.

Op zaterdag 21 september 2019 trokken de vormelingen met hun catechisten en een hele bende vrijwilligers naar het bijbels openluchtmuseum in Nijmegen.

Restaurantdagen in Wilgenhof:
zaterdag 12 oktober 2019 vanaf 18.00 uur tot 20.00 uur,
zondag 13 oktober 2019 vanaf 11.30 uur tot 19.00 uur

Pannenkoeken zondag vanaf 14.00 uur in de benedenzaal

Vrijdag 11 oktober 2019
1ste  kaartbeurt 39ste  beker P. De Haes
om 19.45 uur in de benedenzaal van het Wilgenhof.

PAROCHIEFEESTEN 

11 – 12 en 13 oktober 2019

Kies voor een gezellig samenzijn met vrienden onder elkaar.

Vrijdag 11 oktober 2019

KAARTPRIJSKAMP aanvang 19.45 uur

in de benedenzaal van het Wilgenhof

Alle kaartliefhebbers zijn van harte uitgenodigd.

( De prijskamp telt mee voor het wedstrijdkaarten van KWB )

Zaterdag en zondag 12 en 13  oktober 2019

RESTAURANTDAGEN  met doorlopend tombola

Zaterdag vanaf 18 uur tot 20 uur.   (in de bovenzaal)

Zondag vanaf 11.30 uur tot 19 uur.   (in de bovenzaal)

   Zondag vanaf  14 uur tot 18 uur pannenkoeken  in de benedenzaal.

Pannenkoeken met koffie of thee   5,00  Euro

SPIJSKAART

Tomatensoep met balletjes   3,00 Euro

Hoofdgerechten:

Salade van gerookte zalm met heilbotwrap  en friet 18,00 Euro

Vispannetje met fijne groentjes en friet 18,00 Euro

Kalkoenfiletgebraad  met champignons, spekjes, 18,00 Euro

              fris slaatje  en friet

Koninginpasteitje 18,00 Euro 

Balletjes in tomatensaus 18,00 Euro

Koninginpasteitje( kinderschotel  ) 8 ,00 Euro

Balletjes in tomatensaus ( kinderschotel  ) 8 ,00 Euro

Dessert:

IJstaartje   4,00 Euro

Chocolademousse   4,00 Euro

Rijstpap   4,00 Euro

Ook u heten we hartelijk welkom Groetjes pastoor Jan De KinderWe willen Lisa del Bo danken voor deze prachtige muzikale getuigenis. Hopelijk heeft ze met haar boodschap ons duidelijk gemaakt dat het fijn is te mogen en kunnen geloven.
We bedanken iedereen die bijgedragen tot het realiseren van dit concert en uiteraard ook u allen die aanwezig waren


Graag nodigen we jullie uit om, samen met ons, te luisteren
naar het schitterend verhaal van hoe Jezus denk over rijken en armen
Je bent van harte welkom in onze kerk Onze-Lieve-Vrouw van Goede Wil
op zondag 29 september om 11.00u.
Tot in de gezinsviering!

Wegens het slechte weer moest de openluchtmis dit jaar in onze kerk doorgaan. Dank aan alle helpers en aanwezigen! Hopelijk hebben we volgend jaar terug mooi weer.

Voor de 82-ste maal gaat de “ Kaarskensprocessie” ( zoals hier te Duffel gezegd wordt) door de straten van Duffel Oost. Er wordt verzameld op het kapelplein ( Bruul) vanaf 20.30 u. Ter plekke kunnen kaarsjes en windkapjes worden aangeschaft aan de kraampjes aan 1 euro.

Te 21 u. vertrekt de processie naast de kerk, gaat links de Kapelstraat in, rechts Kwakkelenberg, rechts Provinciestraat, rechts Kapelstraat om tenslotte aan de kerk links het kapelplein terug op te stappen. De processie wordt geopend door een achttal trommelaars voorafgegaan door het processiekruis, processievlag, 4 flambouwdragers en vlaggen van de verschillende parochiale verenigingen. Achter de trommelaars sluiten de processiegangers aan, gevolgd door misdienaars, priesters en de praalwagen met het mooi versierde beeldje.

Via een geluidsinstallatie luisteren de Parkieten de processie op, beurtelings afgewisseld door tientjes die voor de micro voorgebeden worden. 

Voor de kerk staat een podium opgericht waar dan een openluchteucharistie wordt opgedragen. 

Tenslotte wordt een individuele zegen aan iedereen persoonlijk gegeven met het prachtige Mariabeeldje. 

Deze eucharistie wordt opgeluisterd met gezangen van de Karekietjes.

Aan de bewoners van de processieomloop wordt gevraagd hun huizen met vlaggen, wimpels en Mariabeeldjes te versieren. Ook vriendelijk verzoek de auto’s van de omloop te verwijderen. Het kapelplein is verkeersvrij gemaakt vanaf 18 u. evenals parkeervrij langs de ene zijde. De parkings voor het O.C.M.W. zijn ook parkeervrij omdat daar de inwoners van het rustoord plaats kunnen nemen. Meer informatie bij pastoor Jan De Kinder op 015.31 15 86 of bij p.r. Louis Van Nylen op 015 31 33 51.