Onze-Lieve-Vrouw Van Goede Wil

parochie in Duffel Oost

De geplande bijeenkomst van de vormselcatechese van 15 maart zal niet doorgaan. Normaal gezien hebben jullie hierover donderdagavond onderstaande brief ontvangen in jullie mailbox.

Als preventieve maatregel, om de verspreiding van het coronavirus verder in te dijken, heeft onze burgemeester Sofie Joosen gevraagd aan alle verenigingen om alle niet-noodzakelijke activiteiten tot en met 31 maart 2020 niet te laten doorgaan.

Ook heeft de Katholieke Kerk beslist om geen diensten meer te laten plaatsvinden tot vrijdag 3 april 2020 op een paar uitzonderingen na. 

Daarom hebben ook wij beslist om de bijeenkomst die gepland stond dit weekend 15 maart 2020 niet te laten doorgaan.

Over de exacte data voor de repetities in de kerk houden wij jullie nog verder op de hoogte. Hou jullie mailbox in de gaten.

Er zullen geen eucharistievieringen meer zijn vanaf zaterdag 14 maart tot en met vrijdag 3 april 2020.

De bisschoppen schorsen alle publieke liturgische bijeenkomsten van de katholieke Kerk in ons land. Deze beslissing gaat in komend weekend (14 & 15 maart) en geldt alvast tot vrijdag 3 april.
Dit om de verspreiding van het corona-virus in te dijken.

Doopsels, huwelijken en uitvaarten kunnen plaatsvinden in beperkte kring.

Hou onze website in de gaten voor updates over de situatie na 3 april.

Aswoensdag: het begin van de veertigdagentijd, op weg naar Pasen.
Kom je ook een askruisje op je voorhoofd halen in de viering van 19u in onze kerk?

Aswoensdag is in de katholieke traditie het begin van de 40 dagen durende Vastentijd, die loopt tot en met Paaszaterdag, ook Stille Zaterdag genoemd. Vanaf Aswoensdag tot Pasen zijn er veertig vastendagen, waarbij de zondagen niet worden meegerekend. Aswoensdag wordt voorafgegaan door vastenavond en het carnaval. 

Er is op Aswoensdag een viering om 9u in het rustoord en om 19u in de kerk.

Zondag 2 februari 2020 vierden we Lichtmis met een gezinsviering met kinderzegen. De toekomstige eerste communicantjes gaven hun naam op en de ouders van de dopelingen van 2019 mochten hun kadertje komen ophalen.

Zondag 2 februari is de viering van 11u een gezinsviering waar alle kinderen welkom zijn, en in het bijzonder de kindjes die in 2019 zijn gedoopt én de kinderen die in 2020 hun eerste communie doen.


Uitnodiging Lichtmis voor de ouders die in 2019 een kindje lieten dopen

Beste ouders,

Op 2 februari is het Onze-Lieve-Vrouw Lichtmis en vieren we de opdracht van Jezus in de tempel.  Daarom is er een speciale viering op zondag 2 februari 2020 om 11u waar we in het bijzonder zullen bidden voor de kindjes die in 2019 gedoopt zijn.  Het is een viering op kindermaat waar u zich geen zorgen hoeft te maken over uw kroost. 
U krijgt er tevens het doopselaandenken mee naar huis dat het afgelopen jaar in onze kerk omhoog hing als herinnering aan het doopsel van uw kindje.
Tijdens deze viering vindt ook de naamopgave voor de eerste communicantjes plaats en zal er een kinderzegen zijn voor alle aanwezige kinderen. 
We nodigen jullie van harte uit voor deze viering.


Naar welke viering kom jij?

Dinsdag 24 december: Kerstnacht
16.00 uur in het rustoord
24.00 uur in de kerk

Woensdag 25 december: Kerstmis
11.00 uur in de kerk: gezinsviering
19.00 uur in de kerk

Uitgebreide informatie vind je onder misintenties

Zondag 1 december 2019 begon de advent. Tijdens de gezinsviering mochten de aanwezige kinderen een adventskrans versieren die ze nadien mee naar huis kregen.

Zondag 1 december 2019 begint de advent. Iedereen is welkom om mee te komen vieren in onze gezinsviering.

HERNIEUWING VAN HET PAROCHIEBLAD:

Heb jij je abonnement al vernieuwd? Uiterlijk tegen 15 november 2019!

Volgende betalingswijzen zijn mogelijk:

1. door betaling langs uw financiële in stelling.

    Betalingen gebeuren op rekening: BE38-7330-0337-9872

     Duffels parochieblad

2. door betaling op de pastorij ( liefst op dinsdag voormiddag tussen 10 en 12 uur)

3.  door het in de brievenbus van de pastorij te stoppen 

Kapelstraat 10  2570 Duffel.

De abonnementsprijs is 38 euro. voor een gans jaar

Opgelet zorg er voor dat uw naam en adres, eventueel telefoonnummer

juist en duidelijk is ingevuld ( in drukletters ). Dank bij voorbaat.

Op zaterdag 21 september 2019 trokken de vormelingen met hun catechisten en een hele bende vrijwilligers naar het bijbels openluchtmuseum in Nijmegen.